Skoleevalueringer

Her kan du se resultaterne af de evalueringer, som bliver foretaget af Egå Gymnasium.

Elevtrivsel (Ny elevtrivselsundersøgelse kommer)

Nøgletal (Karaktergennemsnit mm.)

APV  (Arbejdspladsvurdering)