Egaa Gymnasiums Profil

Hvem er vi - hvad står vi for - hvad vil vi - og hvad gør vi?

I løbet af 2011 har ledelse, personale og elever i fællesskab evalueret og revideret skolens profil, bl.a. ud fra spørgeskemaer, temadag på skolen, høringer af udkast i personale- og elevfora og endelig udformning af den nye profil i en arbejdsgruppe, hvor ledelse, elever og lærere har arbejdet tæt sammen.

Vores profil er opdelt i:

Læs hvad vi står for, hvad vi vil, og hvordan vi arbejder på at realisere vores mål og visioner, og hvad vi helt konkret gør for, at det sker.