Egaa Gymnasiums værdigrundlag

Egaa Gymnasium er en moderne skole, hvor vi med udgangspunkt i en tidssvarende bygning og nye undervisningsformer har skabt en levende og engagerende skole. Vi bygger på et solidt fagligt grundlag og udnytter optimalt samspillet mellem fagene for at give eleverne en helhedsopfattelse af verden. Med klare krav støtter vi de unges udvikling fra skoleelever til studerende, så de forlader skolen som hele, veloplyste og videbegærlige unge klar til fortsat uddannelse og deltagelse i samfundslivet.

Helt overordnet møder vi de unge, hvor de er, og giver dem mulighed for den bedst tænkelige gymnasiale uddannelse.

Arkitekturen understøtter målene

Skolen er designet, så den danner den bedst tænkelige ramme om gymnasieuddannelsen. 
Skolen udfolder sig omkring det store centralrum, Forum, hvor det store studieområde er placeret med adgang til alle IT-faciliteter.Rundt om Forum er der mindre studieområder og grupperum.

Undervisningslokalerne er store og fleksible, så der nemt kan veksles mellem forskellige undervisningsformer. I skolens auditorium kan flere klasser undervises samtidigt. Som en del af det samlede studiemiljø har alle lærere deres personlige arbejdsplads på skolen.

Undervisningsformer

Anvendelse af IT er en naturlig del af undervisningen. I det daglige og gennem hele gymnasieforløbet sikres overgangen og variationen mellem de forskellige arbejdsformer af et lærerteam for hver studieretningsklasse.

For at styrke elevernes studiekvalifikationer lærer de både at arbejde selvstændigt og sammen med andre. De arbejder i grupper sammen med kammeraterne, går til forelæsninger, arbejder med projekter og løser opgaver på egen hånd. Derved udvikles deres evne til at analysere, udtrykke sig og se sammenhænge.

En åben skole

Eleverne på Egaa Gymnasium kan bruge skolen og dens mange muligheder - også efter skoletid. De kan bruge idrætshallen sammen med kammeraterne, bruge skolens IT-udstyr, spille musik i skolens øvelokaler eller komme i skolens studiecafé, hvor lærere kan hjælpe med skolearbejdet.