Den nye tilbygning

Tilbygningen til Egaa Gymnasium er i 2 etager og med kælder og er i alt på ca. 1200 m2. 
Bygningen indeholder 3 øvelokaler, 2 store undervisningsrum på ca. 80 m2 og 120 m2 samt en sal på ca. 200 m2.
Tilbygningen betyder, at alle musiklokaler er flyttet ud af den eksisterende bygning, så al musikundervisning foregår i den nye tilbygning.
Udover nye musiklokaler, som er optimeret til musikundervisningen, betyder tilbygningen, at skolen råder over en stor sal på ca. 210 m2. Salen skal anvendes til fremførelse af musik, drama og lignende, men skal også anvendes til idræt og som eksamenslokale. Salen vil også blive anvendt til arrangementer og store møder. Salen er udstyret med et videolink m.m. til auditoriet og kantine.
I den eksisterende bygning er der ved flytningen frigivet musiklokaler med depoter og studie samt øvelokaler i kælderen.  Herved har skolen fået yderligere 3 undervisningslokaler, som betyder, at det pres, der var på de eksisterende lokaler, lettes.
Tilbygningen er opført i samme stil som den eksisterende bygning.

 

 

Hullet bliver gravet (13.9.11)
Støbearbejdet påbegynder (29.9.11)
Den store betonkanon! (30.9.11)
Væggene løftes på plads med den store kran (9.11.11)
Facaderne er ved at være færdige (25.11.11)
Så er der snart rejsegilde (6.12.11)
Rejsegilde (13.12.11)
Så begynder den udvendige oprydning (20.4.12)
Den store sal begynder at tage form (20.4.12)
 

Rejsegilde

Pressemeddelelse: Splinternyt musikhus på Egaa Gymnasium


Mandag d. 12.11 blev der fejret rejsegilde for Egaa Gymnasiums nye musikhus, som netop nu er ved at blive tilføjet den ellers kun syv år gamle skole. Musikhuset skal sikre fremtidige elever og lærere optimale akustiske forhold i musikundervisningen, og den store samlingssal skal danne ramme om fremtidige arrangementer, som kan transmitteres til resten af skolen via videolink. Udover at anvendes til fremførelse af drama og musik, skal salen også anvendes til idræt og eksamenslokale, og som sådan bidrager den til at forbedre skolens samlede kapacitet, så der bliver bedre plads til de mange nye elever.
Tilbygningen er i to etager samt kælder og bliver i alt på ca. 1200 m2. Den kommer til at indeholde tre øvelokaler, to store undervisningsrum på henholdsvis 80 og 120 m2, samt den store sal på ca. 200 m2, og den er konstrueret, så den byder på de allerbedste akustiske forhold. Tilbygningen opføres i samme stil som den eksisterende bygning og glider harmonisk ind i det eksisterende arkitektoniske udtryk, og den forventes færdig i maj 2012.
Rejsegildet blev afholdt i overensstemmelse med gældende håndværkertraditioner med håndbajere og hot-dogs. Rektor Eigil Dixen bød velkommen til de fremmødte med nogle ord om musikhuset, og afdelingsdirektør Carsten Raundahl fra Sjælsø fortalte derefter om de mere farverige udfordringer, byggeriet indtil nu havde budt på. Han fremhævede også det særdeles gode samarbejde, der havde været mellem bygherre og entreprenør – ”et samarbejde, som ellers ofte er præget af ævl og kævl”. Rejsegildet blev sluttet af med en rundvisning på pladsen, og de besøgende fik for første gang lov til at besigtige de nye lokaler, som stadig fremstår i rå beton. Vi ønsker Egaa held og lykke med den nye bygning.

 

 

 

Indvielsen d. 30.11.12

Programmet bød på optræden med Ensemblet, 3.b, musikllærerne og A-koret. Der udover var der fællessang og taler fra Eleverne (Silja Maigaard Axelsen, 3.b), bygherren (Eigil Dixen), bestyrelsen (Lars Davidsen og entreprenøren (Carsten Ravndahl). Der var også anden optræden rundt i bygningen, og man kunne blive vist rundt af 1.b, som også "performede" i lokalerne.

Tak til alle, som medvirkede til at det blev en flot indvielse.