Egaa Gymnasiums bygninger

Gymnasiets arkitektoniske rammer er specifikt tilpasset moderne undervisningsformer og giver mulighed for mange forskellige arbejdsformer.

For eksempel har gymnasiet et stort fællesauditorium, der både giver muligheder for større fællesforelæsninger på tværs af årgange og/eller klasser.

Desuden er der mange "offentlige" studiemiljøer med tidssvarende IT-faciliteter i skolens fællesarealer, der kan udnyttes til selvstændigt gruppearbejde og/eller individuelle studier.

Til hvert eneste klasseværelse er der endvidere tilknyttet et mindre studierum, hvor en gruppe kan sidde og forberede sig i ro og mag, eller hvor en lærer kan samtale med enkelte grupper mens resten af klassen arbejder uforstyrret i det tilstødende undervisningslokale.

I overensstemmelse med skolens værdigrundlag har ikke mindst skolens fællesareal Forum en central betydning som studiemiljø og generelt socialt miljø.

Skolens elever og personale tog bygningen i øjesyn for første gang ved rejsegildet i efteråret 2005, og den flotte bygning blev taget fuldt i brug august 2006.