Vejledning vedr. censorudgifter sommer 2012

Generelt:

Erfaringsmæssigt afføder opgaven med at være censor en masse praktiske spørgsmål til kontoret; derfor denne vejledning, som gerne skulle give de fleste svar på, hvad praksis er på Egå Gymnasium

 

Der refunderes kun udgifter svarende til valg af billigste løsning.

 

Udgifter refunderes som beskrevet nedenfor – i tvivlstilfælde kontakt Ove Fugl eller Eva Brøndum Henriksen.

 

Følgende udgifter refunderes:

Befordring:

  • Billigste offentlige transportmiddel benyttes, billetter skal vedlægges.
  • Altid korteste afstand mellem enten tjenestested-eksamensskole eller hjem-eksamensskole.
  • Egen bil kan benyttes, hvis udgiften ikke bliver væsentlig højere end offentlige transportmidler. Der refunderes til statens laveste takst.
  • Ved rejser til Sjælland skal der være særlige forhold der gør sig gældende, hvis man benytter egen bil og skal have refunderet både km. penge og broafgift, f.eks. at der spares en overnatning. Kontakt Ove Fugl og træf aftale.
  • Taxa refunderes efter aftale, kvittering skal vedlægges.

 

Overnatning:

  • Udgifter dækkes, når der er over 100 km til eksamensskolen eller hvis der er mere end 1 ½ time med offentlige transportmidler.
  • Hoteludgifter refunderes efter statens takster. Husk at spørge om hotellet har statsaftale! Max. Prisen for en overnatning er i 2012: 1.025 kr. eksklusiv morgenmad.
  • Husk at oplyse vores EAN-nr. ved reservation af værelse. Nummeret er 5798000557222

 

Time-/dagpenge:

·         Der ydes time-/dagpenge ved overnatning.

·         Morgenmad (hvis inkluderet i hotelprisen) og andre vederlagsfrie måltider fratrækkes i time-/dagpengene. Eksamensskolen er forpligtiget til at afholde udgift til en rimelig censor-frokost.

Klik her for at gå til "Blanketter"