Design og arkitektur som kunstnerisk valgfag på C-niveau

Interesserer du dig for ARKITEKTUR /BYDESIGN , PRODUKTDESIGN OG GRAFISK KOMMUNIKATION?

Tænker du tit at et møbel, en ting, noget arkitektur eller et byrum kan forandres, forbedres, ændres, og er du fuld af ideer hertil? Hvis ikke, vil du gerne blive bedre til at komme på den gode ide, gennemarbejde  og præsentere den på overbevisende måde? Så overvej om ikke Design og arkitektur er noget for dig?

 I faget lærer du at tænke og arbejde innovativt. Du trænes i at spotte problemer OG løsningsmuligheder i verden omkring dig. Du lærer at arbejde kreativt med den skabende proces, fra at få de gode ideer, udvælge, teste og forkaste nogle af dem til at forædle de bedste til stærke produkter. Det lærer du ved selv at gennemgå en designproces igen og igen inden for de tre designområder: arkitektur, produktdesign og grafisk kommunikation.

Undervisningen i faget er procescentreret, projektorienteret og problemløsende. Du kommer til at arbejde med designprojekter, hvor du starter på bar bund, bliver præsenteret for -  eller selv identificerer - et problem, som dit færdige designprodukt skal løse.
Dine løsninger  kunne være grønne designs til Aarhus Ø, en bilfri Highline henover midtbyen, sko af bæredygtigt genbrugsmateriale, biologisk nedbrydelige dåseøl,  jordskælvsresistente skyskrabere, ….OSV OSV
Læreren coacher dig i designprocessens faser, og du lærer forskellige metoder til at researche, få bedre ideer og blive bedre til at udvikle, detaljere, visualisere og præsentere din idé på en meget virkelighedsnær måde i forhold til, hvordan designere og arkitekter arbejder. Dine designs og din skabende praksis vil blive styrket af, at du får en teoretisk viden om aktuelle og historiske krav til design og arkitektur og analyserer produkter af kendte designere og arkitekter som Arne Jacobsen, Bjarke Ingels, Louise Campbell og unge, helt nye navne.

I faget bruger du hele tiden dine kreative og innovative evner og udvikler dem. Faget støtter desuden din læring i andre fag i forhold til at arbejde kreativt og tænke nyskabende, og det er for mange desuden  et frisk pust i skoleskemaet, fordi du får lov at arbejde på en anden måde.