Udbud af studieretninger og valgfag for Egaa Gymnasium i skoleåret 2017/18

 

Kunstneriske studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Musik A

Engelsk A

Musik A

Matematik A

3. fag

(*) -

-

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Musik

Musik

Naturvidenskab C

Biologi, fysik, kemi

Biologi, fysik, kemi

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag C

Naturvidenskab B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sproglige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Engelsk A

Tysk forts. A

Engelsk A

Fransk forts. A

Engelsk A

Spansk beg. A

Engelsk A

Spansk beg. A

3. fag

(*) Samf. B

(*) Samf. B

(*) Latin C

Tysk/Fransk forts. B

2. fremmed-sprog

Tysk fortsætter

Fransk fortsætter

Spansk begynder

Spansk begynder

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Naturvidenskab C

Bio, fysik, kemi

Bio, fysik, kemi

Bio, fysik, kemi

Bio, fysik, kemi

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Naturvid. B

Valgfag C

Valgfag C

Naturvid. B

Valgfag C

Valgfag B

Valgfag B

Valgfag C

Valgfag B

Valgfag B

 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A

Engelsk A

Samfundsfag A

Engelsk A

(I-Class)

3. fag

-

(*) -

(*) -

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Naturvidenskab C

Biologi, fysik, kemi

Biologi, fysik, kemi

Biologi, fysik, informatik

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag C

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag C

Naturvidenskab B

 

Naturvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Matematik A

Fysik A

Matematik A

Kemi A

Matematik A

Bioteknologi A

Biologi A

Kemi B

3. fag

Kemi B

Fysik B

Fysik B

(*) -

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Naturvidenskab C

Fysik, informatik ,kemi

Bio, fysik, kemi

Bio, fysik, kemi

Bio, fysik, kemi

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag A

(*) I denne studieretning er matematik B obligatorisk

 

Udbud af valgfag

 

Fag på A-niveau:

Biologi, Fysik, Engelsk, Fransk fortsætter, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Tysk fortsætter.

Fag på B-niveau:

Billedkunst, Biologi, Dramatik, Fysik, Idræt, Informatik, Kemi, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Religion, Samfundsfag.

Fag på C-niveau:

Astronomi, Arkitektur og design, Billedkunst, Biologi, Dramatik, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik, Innovation, Kemi, Kinesisk områdestudium, Mediefag, Musik, Latin, Psykologi.