Udbud af studieretninger og valgfag for Egaa Gymnasium i skoleåret 2016/17

 

Kunstneriske studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Musik A

Engelsk A

Musik A

Engelsk A

Musik A

Engelsk A

3. fag

Dramatik C

Matematik B

Samfundsfag B

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Musik

Musik

Musik

Valgfag

Valgfag B

Naturvidenskab B

Valgfag C

Valgfag B

Valgfag C

Naturvidenskab B

 

 

Sproglige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Engelsk A

Spansk A

Engelsk A

Tysk forts. A

Engelsk A

Spansk A

Engelsk A

Spansk A

3. fag

Samfundsfag B

Samfundsfag B

Tysk forts. B

latin C

2. fremmed-sprog

Spansk

Tysk fortsætter

Spansk

Spansk

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfag

Valgfag C

Valgfag B

Naturvid. B

Valgfag C

Valgfag B

Naturvid. B

 

Valgfag B

Naturvid. B

Valgfag B

Valgfag B

Naturvid. B

 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A

Engelsk A

Samfundsfag A

Engelsk A

(I-Class)

3. fag

Fysik B el. Kemi B

Mat. B

Mat. B

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfag

Valgfag C

 

Valgfag C

Valgfag B

Valgfag C

Valgfag B

 

 

Naturvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Matematik A

Fysik A

Matematik A

Kemi A

Matematik A

Bioteknologi A

Biologi A

Idræt B

3. fag

Kemi B

Fysik B

Fysik B

Matematik B

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C+A

 

Udbud af valgfag

Fag på A-niveau:

Biologi, Fysik, Engelsk, Fransk fortsætter, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Tysk fortsætter.

Fag på B-niveau:

Billedkunst, Biologi, Dramatik, Fysik, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Religion, Samfundsfag.

Fag på C-niveau:

Astronomi, Billedkunst, Dramatik, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Informatik, Innovation, Kinesisk områdestudium, Mediefag, Musik, Latin, Psykologi.