Mødestruktur for det treårige forløb:

Bemærk følgende om deltagel

 • at er man forhindret i at møde skal man melde afbud med begrundelse til nærmeste leder. Efterfølgende giver læreren meddelelsen i teamkonference.
 • kun NV lærere, der fortsætter med klassen efter uge 44 er forpligtet til at deltage - men alle er velkomne.
 • Idræt skal inden sommerferien have valgt hvem der er ansvarlig for den enkelte klasse. Dette indberettes til KS og den ansvarlige lærer deltager.
 • Valgfagslærere (fx 2. fremmedsprog valgfag, kunstneriske fag, 3.g valgfag, som ikke er A-niveau med en stor del af klassens elever) behøver ikke at deltage - men læreren er stadig forpligtet på at melde tilbage til teams om enkeltelever i forbindelse med storteammøder og LF (som afvikles af team, uddannelsesleder og studievejleder).

 

&nb

Tidspunkt

 

 

 

Mødetype

 

 

 

Indhold

 

 

 

Bemærkninger

 

 

 

 

 

 

 

1g

 

 

 

August, dagen før skolestart.

 

 

 

”Kick off”

 

 

 

- Præsentation.

 

- Orientering om klassens/studieretningens sammensætning, opbygning mv.

 

- Roller (også stv.) og samarbejdsstruktur.

 

- Referat fra sidste års vertikale teammøde

 

- Kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelseslederen deltager i en lille del af 1. teammøde (10-20 min)

 

 

 

 

Ca. uge 46

 

Se årsplan

 

 

 

 

 

1g Lærerforsamling

 

 

 

- Eleverne

- karakter/fravær

- Elever til læsepædagog eller særundervisning

- Elever med særlige eksamensforhold (ekstra forberedelsestid)

- Indikatorer på mistrivsel

- Foranstaltninger ud over ovenfornævnte

 

 

 

Her deltager uddannelsesleder, studievejleder, samt teamlærere

 

Cirka 45 minutter

 

Skemalægges af KS

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 47-51

 

Se skema

 

 

 

 

 

Team og uddannelsesleder - efterårsmødet

 

 

 

- Teamarbejdet

 

- Samarbejdet i storteamet

 

- Klasserumskultur

 

- Kompetenceudvikling

 

- Udviklingen af studieretningen: tværfagligt samarbejde, udviklingsprojekter mv.

 

- div.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Virtuelt formøde (Team sender mail til uddannelsesleder)

 

- Møde 30 min. Team indkalder til mødet.

 

- Virtuel efterbehandling

 

- KS lægger mødet i skema, men teamet kan vælge et alternativt tidspunkt

 

Udkast til dagsorden ses nedenfor skemaet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca. Uge 10 

 

Se årsplan

 

 

 

 

 

1g Lærerforsamling

 

 

 

Som ovenfor

 

 

 

Her deltager uddannelsesleder, studievejleder, samt teamlærere

 

Cirka 45 minutter

 

Skemalægges af KS 

 

 

 

 

 

 

 

Ca. uge 17

 

 

 

Studieretningsmøde:  1g 2g 3g –

 

forårsmødet

 

 

 

 

 

- Særligt fokus udmeldes hvert år.

 

- Evaluering / kvalitetssikring

 

- Videndeling / videreudvikling af studieretningen

 

 

 

 

 

 

 

Her deltager alle studieretningsfagslærererne

60 min Skemalægges af KS

 

Indhold og forarbejde beskrives uddybende i mail.

 

 

 

 

 

Uge 25

 

 

 

1g lærerforsamling

 

 

 

-Enkeltelever, oprykning.

 

 

 

Her deltager alle klassens lærere

 

20-30 minutter
- skemalægges af KS

 

 

 

 

 

2g

 

 

 

 

 

 

Uge 44-45

 

 

 

2g Lærerforsamling

 

 

 

- Eleverne

- karakter/fravær

- Elever til læsepædagog eller særundervisning

- Elever med særlige eksamensforhold (ekstra forberedelsestid)

- Indikatorer på mistrivsel

- Foranstaltninger ud over ovenfornævnte

 

 

 

Her deltager uddannelsesleder, studievejleder, samt teamlærere

 

Cirka 45 minutter

 

Skemalægges af KS 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 47 og derefter

 

 

 

Team og uddannelsesleder - efterårsmødet

 

 

 

- Teamarbejdet

 

- Samarbejdet i storteamet

 

- Klasserumskultur

 

- Kompetenceudvikling

 

- Udviklingen af studieretningen: tværfagligt samarbejde, udviklingsprojekter mv.

 

- div.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Virtuelt formøde (Team sender mail til uddannelsesleder)

 

- Møde 30 min. Team indkalder til mødet.

 

- Virtuel efterbehandling

 

- KS lægger mødet i skema, men teamet kan vælge et alternativt tidspunkt

 

Udkast til dagsorden ses nedenfor skemaet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 6

 

 

 

2g Lærerforsamling

 

 

 

Som ovenfor

 

 

 

Her deltager uddannelsesleder, studievejleder, samt teamlærere

 

Cirka 45 minutter

 

Skemalægges af KS 

 

 

 

 

 

 

 

Ca. uge 17

 

 

 

Vertikalt teammøde 1g 2g 3g –

 

forårsmødet

 

 

 

 

 

- Særligt fokus udmeldes hvert år.

 

- Evaluering / kvalitetssikring

 

- Videndeling / videreudvikling af studieretningen

 

 

 

 

 

 

 

60 min Skemalægges af KS

 

Indhold og forarbejde beskrives uddybende i mail.

 

 

 

 

 

Uge 25

 

 

 

2g Lærerforsamling

 

 

 

-Enkeltelever, oprykning.

 

 

 

Her deltager alle klassens lærere

 

20-30 minutter
- skemalægges af KS

 

 

 

 

 

3g

 

 

 

Uge 44-45

 

 

 

3g Lærerforsamling

 

 

 

- Eleverne

- karakter/fravær

- Elever til læsepædagog eller særundervisning

- Elever med særlige eksamensforhold (ekstra forberedelsestid)

- Indikatorer på mistrivsel

- Foranstaltninger ud over ovenfornævnte

 

 

 

Her deltager uddannelsesleder, studievejleder, samt teamlærere

 

Cirka 45 minutter

 

Skemalægges af KS 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 47 og derefter

 

 

 

Team og uddannelsesleder - efterårsmødet

 

 

 

- Teamarbejdet

 

- Samarbejdet i storteamet

 

- Klasserumskultur

 

- Kompetenceudvikling

 

- Udviklingen af studieretningen: tværfagligt samarbejde, udviklingsprojekter mv.

 

- div.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Virtuelt formøde (Team sender mail til uddannelsesleder)

 

- Møde 30 min. Team indkalder til mødet.

 

- Virtuel efterbehandling

 

- KS lægger mødet i skema, men teamet kan vælge et andet tidspunkt

 

Udkast til dagsorden ses nedenfor skemaet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 6

 

 

 

3g Lærerforsamling

 

 

 

Som ovenfor

 

 

 

Cirka 45 min 
- Skemalægges af KS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca. uge 17

 

 

 

Vertikalt teammøde 1g 2g 3g –

 

forårsmødet

 

 

 

 

 

- Særligt fokus udmeldes hvert år.

 

- Evaluering / kvalitetssikring

 

- Videndeling / videreudvikling af studieretningen

 

 

 

 

 

 

 

60 min Skemalægges af KS

 

Indhold og forarbejde beskrives uddybende i mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lærerforsamlingsmøder, lf.:

Her deltager uddannelsesleder, studievejleder, samt team

Teamet meddeler skriftligt til teamkonferencen, hvilke elever der ønskes drøftet på lf. På mødet supplerer uddannelseslederen med de elever, der skal tales om pga. lavt karaktergennemsnit og/eller højt fravær. Information til uddannelseslederen og studievejlederen om de enkelte elever finder sted på lf i forbindelse med drøftelse af eleverne.

Dagsorden for lf

 • Elevernes karakter/fravær
 • Elever til læsepædagog eller særundervisning
 • Elever med særlige eksamensforhold (ekstra forberedelsestid)
 • Indikatorer på mistrivsel
 • Foranstaltninger ud over ovenfornævnte

Studievejlederne fører referat af mødet.

Referatet lægges i teamkonferencen.

HUSK, at være varsom med personfølsomme meddelelser i konferencerne!

Efterårsmøde mellem uddannelsesleder og team

Virtuelt formøde (team sender mail til uddannelsesleder):

 • Teamarbejdet, hvad vil I specielt fokusere på i år (Nævn to-tre punkter, som I finder er de mest centrale for arbejdet i år, det kan være den realiserede plan kommer til at se anderledes ud, men sådan er det).
 • Hvad er jeres oplevelse af studieplanen som den ser ud i Lectio lige nu? Har I indtryk at det bliver et spændende år for klassen.
 • Problemstillinger/information som teamet ønsker at uddannelseslederen skal inddrages i på det egentlige møde.

Mødet (KS lægger mødet i skema, men teamet kan vælge at flytte det):

 • Kort snak om punkterne fra det virtuelle formøde.
 • Hvordan har klassens start på året været? - Er der områder som det kan være godt at få talt om på tværs af ledelse og team, fx omkring hvordan vi sammen skaber de bedst mulige rammer for at give en fagligt pædagogisk visionær skole med lokalt og internationalt samarbejde.
 • Hvordan går samarbejdet i storteamet? Er der gang i arbejdet omkring studierejser 2g, tværfagligt samarbejde, profilarbejde, studieretningstoning, studiemiljø, flerfagligt samarbejde, AT, SRO, SRP, 7 %, kompetenceudvikling, progression ol.
 • Er der noget I gerne vil have ledelsen inddrages i forbindelse med udviklingen af teamsamarbejdet generelt.
 • Mødekultur/ledelse af LF.

Teamet fører referat

Virtuel efterbehandling:

 • Uddannelsesleder forelægger relevante punkter for resten af ledelsen og melder tilbage, hvis der har været uopklarede ting på mødet.

 

Vertikalt teammøde - Forårsmødet

Alle teams vil i foråret blive indkaldt til et teammøde, som går på tværs af årgangene. Altså alle teams i én studieretning eller studieretningsfamilie. Mødet er tænkt som et erfaringsopsamlings-møde samt et ideudvekslingsmøde.

Der vil være forberedelse til mødet. Aftales tidligt i foråret – uddannelsesleder har initiativet.

Dagsorden til Vertikalt teammøde

 • Oplæg fra teams om fokuspunkter som udmeldes hvert år
 • Opdatering af ark om tværfagligt samarbejde
 • Andre punkter, som aftales nærmere inden mødet.

Uddannelseslederne skriver referat og lægger det i teamkonferencerne – også for kommende 1.g