Team Danmark elev på Egaa Gymnasium?

Du kan blive Team Danmark elev på Egaa Gymnasium, hvis du har en sportslig godkendelse fra Team Danmark. Og vi tilbyder både 3. og 4. årige forløb.

Vi har normalt 8-10 Team Danmark elever på Egaa Gymnasium af gangen. Eleverne går i forskellige klasser på forskellige studieretninger - og altså ikke i specielle Team Danmark klasser.

Vælger du at blive Team Danmark elev hos os, kan du således vælge frit mellem studieretningerne. Og selvom du ikke får formiddage fri til træning, får du god mulighed for at tilrettelægge din gymnasietid, så du kan dyrke din idræt på højeste niveau. Vi laver individuelle aftaler undervejs, som sikrer et godt og struktureret forløb.

Vi har mange forskellige sportsgrene repræsenteret - over årerne har det bl.a. været sejllads, håndbold, fægtning, tennis, håndbold, gymnastik, orienteringsløb, samt svømning

Vi starter hvert skoleår med et informationsmøde for vores Team Danmark elever - her får du mere information om praktiske ting i forbindelse med dit Team Danmark forløb på gymnasiet. Vi glæder os til at se dig!