Elevsamtaler

Elevsamtalepolitik på Egå Gymnasium

Baggrund  – tænkt i følgende sammenhæng

 • indslusningssamtaler med studievejlederne
 • udslusningssamtale mulig med studievalg øst
 • gerne en midtvejssamtale

Formål

 • midtvejsevaluering
 • selvevaluering af arbejdsindsats og udbytte – bevidstgøre eleverne om deres egen læring
 • affdækning af almene studiekompetencer ikke særfaglige
 • de bliver betydningsfulde

Hvornår – midt i 2.g

Hvor længe – 10 min pr. elev

Hvem 

 • teamlærerne i en lektion
 • det kan være individuelle samtaler eller i grupper
 • teamet bestemmer selv hvilken form samtalerne skal have

Tema: Læring og arbejdsindsats

Lærers opgave

 1. at skabe en anerkendende stemning
 2. at lytte med empati
 3. at stille åbne og nysgerrige spørgsmål
 4. at gentage nøgleord/sætninger i samtalens forløb
 5. at være sparsom med ”gode råd”
 6. at opsummere løbende

Her er vedlagt inspirationsforløb, hvor man kan bruge det hele eller dele heraf efter eget valg