Bestyrelse

Præsentation af bestyrelsen

 

Niels Petersen. Formand. Udpeget som repræsentant for grundskolen.

Niels Petersen er skoleinspektør på Sølystskolen. Han er uddannet fra Holbæk Seminarium og har en master i offentlig ledelse (MPM) fra Syddansk Universitet. Han har arbejdet som lærer i København, Bruxelles og Århus. Niels Petersen er leder-TR i Århus Skolelederforening og medlem af Skoleledernes repræsentantskab. Han har i flere år deltaget i Uddannelsesrådet, som er et samarbejde mellem grundskole og ungdomsuddannelser, været formand for Århus Lærerseminariums bestyrelse og indvalgt i Danmarks Skolelederforenings Landsbestyrelse 2000-2007. Er netop udpeget som skolelederrepræsentant i et landsdækkende projekt om digital forandringsledelse i folkeskolen

Lars Davidsen. Udpeget af Århus Kommune.

Lars Davidsen er uddannet som cand. mag. i samfundsfag og religion på Århus Universitet. Lars Davidsen er ansat i Kulturforvaltningen i Århus Kommune, hvor han arbejder med kultur, branding, kommunikation, oplevelseøkonomi mv.

Gitte Møldrup Nielsen.  Udpeget som erhvervsrepræsentant.

Gitte Møldrup Nielsen er direktør for It-vest

Michael E. Caspersen. Udpeget som repræsentant for videregående uddannelser.

Michael E. Caspersen er leder på Center for Scienceuddannelserne på Aarhus Universitet

Cathrine Illeborg. Udpeget som repræsentant for personalet.

Cathrine Illeborg Gad er uddannet som cand. mag. i dansk og idræt på Aarhus Universitet, og hun underviser i disse fag på Egaa Gymnasium.

Jon Urskov Pedersen. Udpeget som repræsentant for personalet (uden stemmeret).

Laura Ida Elgaard. Udpeget som repræsentant for eleverne (med stemmeret). 

Signe Greve Gissel. Udpeget som repræsentant for eleverne.