Ledelse & administration

Administrationen på Egaa Gymnasium er sammensat af en pædagogisk ledelse og et sekretariat. Den pædagogiske ledelse består af rektor, vicerektor og uddannelsesledere.
Sekretariatet består af en sekretariatschef og sekretærer, samt af det teknisk administrative personale (pedeller).

Ledelsens ansvarsområder

Martin Ingemann
Rektor
Direkte tlf. 89124254

Ansvarsområder:

 • Bestyrelsen
 • Overordnet ansvar for pædagogik, personale, økonomi og adm.
 • Eksterne samarbejds-partnere 
 • Ansættelse og afskedigelser
 • Klagesager
 • Elevsager (fx snyd og bortvisning)
 • Løn- og tjenestetids-forhandlinger
 • Udbud og oprettelse af samt placering i studieretninger, valgfag mm.

 

 

 

Henrik Stidsholt Rasmussen
Vicerektor
Direkte tlf. 89124258

Ansvarsområder:

 • Rektors stedfortræder 
 • Overordnet planl. og koord. af undervisning
 • Pædagogisk udvikling
 • Evaluering og kvalitetssikring
 • Kurser og ekskursion.
 • Mundtlig eksamen (med MH)
 • Udvikling, koord. og planlægning af AT samt DHO, SRO og SRP
 • Personaleudvikling

 

 

 

Morten Hoeck
Uddannelsesleder
Direkte tlf. 89124255

Ansvarsområder:

 •  Drift og udvikling af IT-området, her­under IT-support, Lectio, First Class og webside
 • Aktiviteter uden for undervisningen, herunder fællestimer, Fællessamling og fester
 • Samarbejde med elevrådet
 • Information
 • Udvikling, koord. og planlæg­. af AP
 • Mundtlig eksamen (med HR)

 

 

 

Peter Axelsen
Uddannelsesleder
Direkte telefonnummer: 89124257

Ansvarsområder:

 • Planlægning af opgavefordeling og løbende opfølgning
 • Opgaveportefolier
 • Tidsregistrering
 • Planlægning af udd.-tid og elevtid (med LT) 
 • Udvikling, koord. og planlægning af NV 
 • Personaleudvikling (med HR)
 • Innovation

 

 

Lone Pløger Thoft
Uddannelsesleder
Direkte tlf. 89124256

Ansvarsområder:

 • Skemalægning og skemaændringer
 • Vikarbesætning og vikarregnskab
 • Planlægning af udd.-tid og elevtid (med PA)
 • Holdoprettelse og holdregnskab
 • Placering på hold
 • Terminsprøver og skriftlig eksamen
 • Årsplan
 • Internationale relationer 
 • Brobygning
 • Studievalg Øst

 

 

 

Ove Fugl
Sekretariatsleder
Direkte tlf. 89124259

Ansvarsområder:

 • Økonomi, herunder løn, budget og opfølgning samt regnskab.
 • Administration
 • Bygninger, inventar og idrætsfaciliteter
 • Undervisnings-midler og pæd. værksted
 • Miljø- og sikkerhedsarbejde

 

 

 


 

 

Teknisk Administrativt Personale (TAP)

Merete Hansen
Sekretær
Direkte tlf. 89124252

 • Elevadministration
 • Skriftlig og mundtlig eksamen
 • Brobygning
 • SU
 • Buskort

Eva Brøndum Henriksen
Sekretær
Direkte tlf. 89124272

 • Skemalægning/skemaændringer
 • Bogholderi
 • Indfak
 • Tjenesterejser
 • Holdoprettelser/årsopgørelser
 • Personale og lønadministration

Brian Anesen
Assistent
Direkte tlf. 89124251

 • Økonomi / regnskab
 • Kopikort elever
 • Indfak administrator
 • Diverse IT-opgaver
 • Digital signatur
 • SPS
 • Pylon

Mette Jakobsen
Bogdepot
Direkte tlf. 89124253/60

 • Ansvarlig for bogdepotet
 • Registrering af bøger til bibliotek, lærerarbejds-pladser samt lærerværelse.
 • Kontorartikler
 • Telenor
 • Køb af i-bøger/bøger

Helle Randrup
Bogdepot
Direkte tlf. 89124260

 • Registrering af klassesæt
 • Indbinding af bøger
 • Bogudlån

Jakob Mors Kristensen
Pedel
Direkte tlf. 89124250

Ansvarsområder:

 • Bygningsvedligeholdelse
 • Lokaler. ( brug af auditoriet, øvrige lokaler udenfor skoletid)
 • Kontakt til håndværker
 • Pasning af udendørsarealer
 • Varmestyring

Ole Petersen
Pedel
Direkte tlf. 89124250

Ansvarsområder:

 • Bygningsvedligeholdelse
 • Lokaler. ( brug af auditoriet, øvrige lokaler udenfor skoletid)
 • Kontakt til håndværker
 • Pasning af udendørsarealer
 • Kodning af nøgler og døre
 • Idrætshallen i forhold til kommunen
 • Lydudstyr