Rektors velkomst

Egaa Gymnasium er en levende og engagerende skole, hvor vi lægger stor vægt på, at eleverne har lyst til at lære og være - både i skoletiden og også gerne udenfor. Det tror vi er helt afgørende for et godt udbytte af at gå her i 3 år.

Vi har dygtige lærere, der gode til at se nye muligheder for udviklingen af undervisningen. Vi har en tidssvarende bygning, som er designet, så den danner den bedst tænkelige ramme om uddannelsen og studiemiljøet.

 "Man kan stå på Times Square og se folk helt oppe på øverste etage, her er ingen lukkede rum. Arkitekturen afspejler Egaa-ånden; her er frihed og fællesskab. Man står aldrig alene, og her er ikke noget hierarki i det åbne rum; enhver har ret til at være her" siger eleven Christina.

Undervisningslokalerne er store og fleksible, så der nemt kan veksles mellem forskellige undervisningsformer. Skolen er udstyret med moderne IT-faciliteter, bl.a. projektorer, elektroniske tavler og trådløst netværk overalt.

Egaa Gymnasium er en fagligt profileret skole med et mangfoldigt kreativt og innovativt miljø, bl.a. et godt musikliv og et aktivt idrætsliv, et engagerende science miljø og en klar international profil. Vi bygger på et solidt fagligt grundlag og udnytter optimalt samspillet mellem fagene for at give eleverne en helhedsopfattelse af verden.

Helt overordnet møder vi de unge, hvor de er, og giver dem mulighed for den bedst tænkelige uddannelse. Med klare krav støtter vi deres udvikling fra skoleelever til studerende. Det understøttes af et godt socialt liv, hvor læsegrupper, studiecafé og aktiviteter af forskellig art efter skoletid er vigtige bidrag. Hertil kommer, at skolen er indrettet, så det er let at bruge lokalerne, skolens IT-udstyr eller spille musik sammen med kammeraterne i øvelokalerne efter skoletid.

"Lærerne er kreative med hensyn til at udnytte det potentiale, der ligger hos eleverne. Stor ros til deres indsats med at skrive stykket og få forestillingen op at stå; det er noget, der kræver masser af energi fra alle parter", siger eleven Christian om årets skoleforestilling."


En af de vigtigste forudsætninger for at holde Egaa Gymnasium levende og engagerende er, at elevene har stor indflydelse på udviklingen af skolen. De har en helt central rolle ved udformningen af skolens traditioner og inddrages sammen med personalet meget i udviklingen af skolen, såvel i måden at drive skole på som udfyldningen af de fysiske rammer - både til daglig og ved festlige lejligheder. 
 
Venlig hilsen

Eigil Dixen

Rektor