Udbud af studieretninger og fag i skoleåret 2015/16

Kunstneriske studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Musik A

Engelsk A

Musik A

Matematik A

3. fag

Dramatik C

Fysik B

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Musik

Musik

Valgfag

Valgfag B

Naturvidenskab B

Valgfag C

 

 

 

 

 

 

 

 

Sproglige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Engelsk A

Spansk A

Engelsk A

Tysk forts. A

Engelsk A

Fransk fors. A

Engelsk A

Kinesisk A

Engelsk A

Spansk A

3. fag

Samfundsfag B

Samfundsfag B

Samfundsfag B

Samfundsfag B

(intet 3. fag)

2. fremmed-sprog

Spansk

Tysk fortsætter

Fransk fortsætter

Kinesisk

Valgfrit (dog ikke spansk)

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Billedkunst

Billedkunst

Billedkunst

Valgfrit

Valgfag

Valgfag C

Valgfag B

Naturvid. B

Valgfag C

Valgfag B

Naturvid. B

Valgfag C

Valgfag B

Naturvid. B

Valgfag C

Valgfag B

Naturvid. B

Valgfag B

Naturvid. B

 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Samfundsfag A

Matematik A

Samfundsfag A

Engelsk A

Samfundsfag A

Engelsk A

(I-Class)

3. fag

Fysik B el. Kemi B

Mat. B

Mat. B

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag B

Valgfag C

Valgfag B

 

 

Naturvidenskabelige studieretninger

De 2 fag på højeste niveau

Matematik A

Fysik A

Matematik A

Kemi A

Matematik A

Bioteknologi A

Biologi A

Idræt B

3. fag

Kemi B

Fysik B

Fysik B

Matematik B

2. fremmedsprog

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Kunstnerisk fag C

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfrit

Valgfag

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C

Valgfag C+A

 

Udbud af valgfag

Fag på A-niveau:

Biologi, Fysik, Engelsk, Fransk fortsætter, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Tysk fortsætter.

Fag på B-niveau:

Billedkunst, Biologi, Dramatik, Fransk fortsætter, Fysik, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Religion, Samfundsfag, Tysk fortsætter.

Fag på C-niveau:

Astronomi, Billedkunst, Dramatik, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fransk fortsætter, Informations­teknologi, Innovation, Kemi, Kinesisk områdestudium, Mediefag, Musik, Latin, Psykologi, Tysk fortsætter.