Forældreportal

Dimission 2018

Kære forældre

I inviteres hermed til dimission på Egaa Gymnasium d. 29.6 fra kl. 10 til kl. 12. Søskende og anden nær familie er også velkomne. Programmet kommer bl.a. til at omfatte:

  • Rektors tale
  • Forskellige musikindslag
  • Elevtale
  • Legatuddeling
  • Udlevering af beviser
  • En forfriskning efter arrangementet
  • Elevfotografering

Vi glæder os til at se jer

Med venlig hilsen

Martin Ingemann

Rektor

Kalender 2017-2018

Som forælder til en elev ved Egaa Gymnasium er der nogle ting, som kan være rare at vide i løbet af de tre år. Nedenfor kan man se en oversigt med cirkatidsangivelser for de tre klassetrin i indeværende skoleår (2017-2018)

Se også ferieplanen i skolens A-Z

Se Månedskalenderen i Lectio for flere detaljer

1.g

Uge 32: Første skoledag og introduktionsperiode

Uge 33: Valg af studieretningsafprøvning

Uge 33: Fotografering af alle elever

Uge 36: Udflugt til Karpenhøj

Uge 36: Læse- og stavescreening

Uge 37: Introfest

Uge 38: Forældrermøder

Uge 39: Matematikscreening

Uge 40: Studieretningsvalg

Uge 44: NV-prøve/AP test

Uge 45: Studieretningsstart

Uge 45: Skolefest

Uge 46: Forestilling

Uge 48: EGTE fest

Uge 51: Juleafslutning

Uge 4: Lokalt MGP

Uge 5: Intergymnasielt MGP

Uge 9: Offentliggørelse af 2. terminskarakter i Lectio

Uge 10: Rani-dag

Uge 10: Forældrekonsultation

Uge 14: Gallafest

Uge 15: Forårskoncert

Uge 18: Åges teaterfestival

Uge 18: Idrætsdag

Uge 21: Eksamensplanen offentliggøres

Uge 26: Offentliggørelse af årskarakterer i ikke-afsluttende fag

2.g

Uge 32: Skolestart

Uge 33: Fotografering af alle elever

Uge 39: EGTE fest for nuværende og tidligere elever

Uge 44: Offentliggørelse af 1. terminskarakter i Lectio

Uge 44: RANI dag

Uge 45: Skolefest

Uge 46: Skoleforestilling

Uge 48: EGTE fest

Uge 3: Valg af valgfag

Uge 4: Lokalt MGP

Uge 5: Intergymnasielt MGP

Uge 8: Offentliggørelse af 2. terminskarakter i Lectio

Uge 9: SRO afleveres

Uge 10: RANI dag

Uge 10: Terminsprøver

Uge 11: Almindelig rejseuge for studieture

Uge 14: Gallafest

Uge 15: Forårskoncert

Uge 18: Åges Teaterfestival

Uge 18: Idrætsdag

Uge 21: Eksamensplanen offentliggøres

Uge 26: Offentliggørelse af årskarakterer i ikke-afsluttende fag

3.g

Uge 32: Skolestart

Uge 45: Skolefest

Uge 45: 1. terminskarakter offentliggøres i Lectio

Uge 46: Skoleforestilling

Uge 48: EGTE fest

Uge 4: Lokalt MGP

Uge 5: Intergymnasielt MGP

Uge 5: Offentliggørelse af AT eksamensemne

Uge 8: 2. terminskarakter offentliggøres i Lectio

Uge 11: Terminsprøver

Uge 14: Gallafest

Uge 15: Forårskoncert

Uge 16: Københavnertur

Uge 18: Åges Teaterfesitval

Uge 21: Offentliggørelse af eksamenplanen

Uge 20-25: Eksamen

Uge 26: Dimission