Videre uddannelse

Naturvidenskab

Angående videregående uddannelser:

De naturvidenskabelige studieretninger på Egaa Gymnasium opfylder de specifikke adgangskrav på alle mellemlange videregående uddannelser.
Studieretningerne med matematik A i kombination med fysik og kemi eller bioteknologi opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser. Dog er der på enkelte uddannelser krav om fysik eller kemi på A-niveau.
Afprøv evt. Adgangsnøglen på Uddannelsesguiden

Samfundsvidenskab

Angående videregående uddannelser:

De samfundsvidenskabelige studieretninger på Egaa Gymnasium opfylder de specifikke adgangskrav på de fleste mellemlange videregående uddannelser.
De opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser; især indenfor humaniora, samfundsvidenskab og handelshøjskolerne. De kvalificerer ikke til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin mm. Studieretningen med samfundsfag A og matematik A vil dog med et passende valgfag også give adgang til de fleste af disse uddannelser.
Afprøv evt.Adgangsnøglen på Uddannelsesguiden

Humaniora

Angående videregående uddannelser:

De sproglige og kunsteriske studieretninger opfylder de specifikke adgangskrav på størstedelen af de mellemlange videregående uddannelser.

På de lange videregående uddannelser opfylder de adgangskravene på de fleste fag indenfor humaniora, mens de med matematik B som valgfag også opfylder kravene på samfundsvidenskaberne. De kvalificerer ikke til længerevarende naturvidenskabelige uddannelser, ingeniøruddannelser, medicin m.m. Studieretningen med musik A og matematik A vil dog med et passende valgfag også give adgang til de fleste af disse uddannelser.

 

Afprøv evt. Adgangsnøglen på Uddannelsesguiden