Samfundsfag A og Engelsk A (i-Class)

Ønsker du et globalt perspektiv og at blive undervist i udvalgte fag på engelsk? Ønsker du at deltage i internationale samarbejdsprojekter med vores partnerskoler i udlandet? Så er Egaa Gymnasiums I-Class med Engelsk A og Samfundsfag A noget for dig!

Følgende fag: samfundsfag, historie, matematik og religion undervises på engelsk af engelskuddannede lærere. Alle fag inddrager i stort omfang internationale temaer og materiale i undervisningen, hvilket giver et øget globalt udsyn og dermed også et bredere perspektiv og forståelse for nationale forhold.

Hvorfor engelsk som undervisningssprog?
Engelsk er vigtigt at beherske aktivt, hvis du vil begå dig i en globaliseret verden.At lære engelsk fagsprog på en række fagområder styrker dig, hvis du senere ønsker at tage dele af din videre uddannelse i udlandet og være bedre klædt på til undervisning på engelsk på en række videregående uddannelser i Danmark.

Undervisning på engelsk støtter den generelle sprogkompetence og derfor læringen i faget Engelsk.

Derudover åbner undervisning på engelsk i en række fag op for helt nyt og spændende materiale, der i første omgang kun udgives på engelsk.
Studieture
I I-Class vil der blive arrangeret flere studieture. Der er en dagstur til København i 1.g med vores mexicanske venskabsskole, en længerevarende studietur uden for Europa i 2.g, og en kortere studietur til en destination i Europa i 3.g. Derfor er det nødvendigt at forhøje det almindelige beløb til studieture op til kr. 10.000 fordelt over 3 år (i forhold til ca. 6.000 i de øvrige studieretninger). Der vil blive oprettet opsparingsordninger allerede fra 1g, og klasserne forsøger sammen at tjene en del af studietursafgifterne ved fælles arbejdsprojekter. Studieture er en integreret del af de faglige forløb, og ofte vil der være samarbejde med lokale skoler og institutioner på turene. De tidligere i-class årgange har været så forskellige steder som USA, Tanzania og Mexico i 2.g og London, Budapest og Bruxelles i 3.g.

Samarbejdsprojekter
I løbet af de tre år vil der være en række tværfaglige samarbejdsprojekter, der sætter fokus på internationale forhold. Som eksempler på tværfaglige emner kan nævnes:

  • Aktuelle samfundstendenser i fiktion og virkelighed: dystopiske romaner; socialrealisme; politisk magt i fx Shakespeares Hamlet og Macbeth; miljøaktivisme i poesien; zombier og risikosamfundet; postmodernisme og identitet.   
  • Velfærdsstaten: reformer, social ulighed og økonomisk vækst. Velfærdsstatens rødder og forskellige former for velfærdsstater: DK, UK, USA.
  • Kulturmøder. Hvilken rolle spiller religion for identitet og integration i enkelte lande? Hvad betyder religion i international politik?
  • Den amerikanske valgkamp og det politiske system; den politiske kultur og mediernes rolle; politisk retorik i taler og på de sociale medier.
  • Globale udfordringer, verdens ressourcer og klima i fremtiden.
  • Europas fremtid set i lyset af globaliseringen og det øgede internationale samarbejde, den internationale konkurrence og migration.

 

i-Class understøtter Egaa Gymnasiums internationale profil