MIO

MIO er skolens øverste MedIndflydelsesOrgan – det man andre steder kalder Samarbejdsudvalget. Udvalgets hovedopgaver er alle sager vedrørende personale-forhold, herunder arbejdsmiljø, samt skolens profil og kvalitetssikringssystem. Udvalget drøfter ligeledes større indstillinger fra ledelsen til bestyrelsen.

Udvalget er ligeligt sammensat af ledelses- og medarbejderrepræsentanter, herunder tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.

MIO kan nedsætte udvalg med uddelegeret beslutningskompetence på nærmere definerede områder. Der er nedsat fire permanente underudvalg: Fagligt Udvalg, Undervisningsmiddel- og bygningsudvalget, Aktivitetsudvalget og Fællesudvalget.