It-gruppen

It-gruppen består af en ledelsesrepræsentant, en datavejleder, samt to lærerrepræsentanter og en elevrepræsentant. Dens funktion er at tage stilling til skolens it på et overordnet strategisk plan. Gruppen tager sig også af it-relateret intern efteruddannelse.

It-gruppen mødes ad-hoc cirka 3-4 gange årligt.