Fagligt Udvalg

I alle forhold vedrørende skolens fælles faglige udvikling har MIO uddelegeret sine kompetencer til Fagligt Udvalg.

Det gælder bl.a. principper for skemalægning, time-fagfordeling, stillingsbesættelser, udbud af studieretninger og valgfag, holdoprettelse og ressourcetildeling (timer).

Fagligt udvalg nedsætter således et bedømmelsesudvalg i forbindelser med ansættelser.

I Fagligt Udvalg sidder repræsentanter for ledelsen og personalet. Elevrådet har derudover mulighed for at sende elevrepræsentanter, hvis der er sager på dagsordnen, som er særligt relevante for eleverne.