Fællesudvalget

Fællesudvalget behandler alle sager, som er relevante for eleverne. Planlægning og gennemførelse af fællestimer, fredagscafeer, fester mv. ligger dog i Aktivitetsudvalget.

Fællesudvalget er sammensat af Elevrådets bestyrelse, 2 lærerrepræsentanter og en uddannelsesleder og rektor og drøfter alt det, som Elevrådet, personalet eller ledelsen finder relevant.