Aktivitetsudvalg

I alle forhold vedrørende koordination af den samlede aktivitet på skolen uden for den skemabundne undervisning i relation til eleverne har MIO uddelegeret sine kompetencer til aktivitetsudvalget. Eleverne er derfor altid repræsenteret i dette udvalg og eventuelle underudvalg. (Organisationsplanen)

I aktivitetsudvalget sidder der repræsentanter for ledelse, lærere og elever. Elevråd og festudvalg er altid repræsenteret. I udvalget planlægger vi de overordnede linjer for skolens aktiviteter som skolefester, cafeer, morgensamlinger, fællestimer og andre arrangementer. Udvalget mødes ca. 6 gange om året, og man kan læse om udvalget arbejde i AU's konference, hvor man også kan finde referater fra møderne.

I skolens Årsplan kan du finde oplysninger om planlagte aktiviteter i skoleåret.