Egaa Gymnasiums Elevforening

Foreningen har til formål at afholde elevfester, skolefester, fredagscaféer m.m. på Egaa Gymnasium, udvikle konceptet for disse og derigennem yde støtte til elevaktiviteter uden for skoletid med tilknytning til skolen.

Foreningen har endvidere til formål, eksempelvis ved uddeling af overskud, at tilgodese uddannelsesformål under Egaa Gymnasium.

(Fra foreningens vedtægter)

Ansøgning om støtte

Ansøgninger om støtte skal skrives på denne blanket og være foreningen i hænde i god tid inden pengene skal bruges til fx indbetaling af despositum.

Du kan enten sende din ansøgning til mail@egaa-gym.dk (stilet til ”Elevforeningen ved Egaa Gymnasium) eller aflevere din ansøgning i en kuvert på skolens kontor (stilet til ”Elevforeningen ved Egaa Gymnasium).

For at være berettiget til at modtage støtte fra ”Elevforeningen ved Egaa Gymnasium”s midler, skal du kunne dokumentere, at du er værdigt trængende. Du skal derfor vedhæfte ansøgningen dokumentation for din egen og begge dine forældres økonomiske situation. 

Du kan kun søge støtte til aktiviteter, som foregår i undervisningstiden – altså hvor Egaa Gymnasium har pålagt dig en udgift, men ikke til aktiviteter, som er frivillige at deltage i.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Morten Hoeck (formand)

Carl Damm (næstformand)

Eva Brøndum (kasserer)

Torben Aagaard (Sekretær)

Karl Stokbro (medlem)