Følgeforskning

Forskergruppen består af:

Christian W. Bech

Christian Dalsgaard

Hans-Peter Degn

Helle Mathiasen

CUDIM Aarhus Universitet