Kalender

Tidsplan

September

- Oprettelse af hjemmeside med projektbeskrivelser mv.
- etablering af kontaktpersonnetværk.

22. november:
Startkonference på Egaa Gymnasium

1. februar 2013:
1. midtvejsrapport

- Skolenetværket og følgeforskningsgruppen besøger skoler, der har etårige projekter

Forår 2013:
12. marts: 1. arbejdsseminar på Nyborg Gymnasium

- skolenetværk og følgeforskningsgruppen besøger resten af skolerne i efteråret 13

15.november 13:
2. midtvejsrapport

Efterår 2013 d. 20.november:
2. arbejdsseminar på Nyborg Gymnasium

Forår 2014  d. 29.april:
Afslutningsseminar på Egaa Gymnasium

15.maj 2014:
Sidste frist for rapportering i Infogeist