Konferencer & Seminarer

 

 


 

 

Startkonference 22.november 2012

4. runde af Udvikling af pædagogisk anvendelse af IT i de gymnasiale uddannelser.

Egaa Gymnasium, Mejlbyvej 4, 8250 Egaa i Auditoriet kl. 9.30-16.00

Det er gratis at deltage i kurset. Skolerne betaler selv kørsel og timer til deltagerne.

 9.30-10.00: Kaffe/te

10.00-10.15: Velkomst v. Claus Christensen 

10.15-11.15: Forsknings- og udviklingsprojektets intention og rammer. Begrebsmæssig ramme, hhv.  didaktisk ramme og it-anvendelsesramme og empirisk indsamlingsmetode. 

v/ Helle Mathiasen, Professor

Følgeforskning, optik og foreløbige resultater, v/ Christian Winther Bech, fuldmægtig/ekstern lektor, Hans-Peter Degn studieadjunkt, Christian Dalsgaard, Lektor og Helle Mathiasen, Professor

Se oplæg

11.15-11.45: Erfaringer med netværk og evaluering. Oplæg v. Claus Gregersen

11.45-12.15: Præsentation af den måde 3y på Egaa Gymnasium har arbejdet med IT

Diskussion

12.15-13.00: Let arbejdsfrokost. Frokostmøde med kontaktpersoner, Claus Gregersen og Helle Mathiasen

13.00- 14.15: Tematiserede workshops

Fællespunkter for de tre workshops: 

Præsentation af projekter, samarbejdsmuligheder og koordinering

14.15-14.30: Kaffe

14.30-15.15: 2.runde workshops

15.15-16.00: Opsamling, plenum i Auditoriet

Kort referat (5 min.) fra workshop, v/ ws – referent

Hvad nu – lidt praktisk om det videre forløb v/vicerektor  Lise Hansen

I forbindelse med den 1. workshop bedes I forberede et kort oplæg om jeres eget projekt (1 min. til hvert projekt.

Arbejdsseminar 12. marts, Nyborg Gymnasium

Program:

9.30-10.00

Morgenkaffe

10.00-10.10
Velkomst v. Lise Hansen

Workshop 1

10.10-11.00
Introduktion til Infogeist v. Morten Damsgaard
Lav en skolepræsentation i Infogeist


11.00-11.15
Præsentation af hvordan man arbejder med Infogeist i undervisningen v. Thomas Schausen

11.15-11.30

Præsentation af vores arbejde i Infogeist

11.30-12.00
Gruppedrøftelse af fordele/ ulemper ved arbejde med Infogeist. 

12.00-12.45
Frokostpause  (frokosten serveres kl. 12.10 på lærerværelset)

Workshop 2

12.45-13.00
Introduktion til brug af castings


13.00-14.00
Gruppearbejde – se Introduktion til it-projektet på hhx i Holstebro: www.youtube.com/watch

Spørgsmål til brugen af cast i undervisningen: 

14.00-14.30
Kaffe

Workshop 3

14.30-14.45
Præsentation af delingsværkstøjet Google.docx

14.45-15.30
Gruppearbejde, hvor vi bruger googledocx

15.30-16.00
Afslutning/ evaluering

Husk: medbring, computer/evt. tablet og mobiltelefon. 

Det vil desuden være en god idé at have en google.docx-konto og en dropbox-konto.

Deltagerliste

Arbejdsseminar d. 12.november, Nyborg Gymnasium

Program:

9.30-10.00: Morgenkaffe

10.00-10.10

Velkomst v. Lise Hansen

10.10-11.10

Hvordan evaluerer vi v. Peter Henrik Raae, oplæg og diskussion

11.15-12.30

Følgeforskningen: Status og perspektiver v. Christian Dalsgaard, CUDIM

Oplæg og diskussion

12.30-13.15: Frokostpause  

13.15-13.45

Videndeling og kompetenceudvikling –hvordan? Oplæg v. Anders Vang Petersen, Viden Djurs og Kasper Hoffmann, Herlev Gymnasium

13.45-14.30

Gruppedrøftelser og idégenering vedr. videndeling og kompetenceudvikling

14.30-14.45: Kaffe

14.45-15.45

Arbejde i temagrupper:

 1. brug af I-pads 
 2. bred IT-anvendelse/differentiering 
 3. skriftlighed 
 4. elevaktivering

 

15.450-16.00: Afslutning/ evaluering

Husk: medbring, computer/evt. tablet og mobiltelefon. 

Det vil være en god idé med en  dropbox-konto.

 

Deltagerliste

Slutkonference, d. 29.april, 2014

Program

9.30-10.00: Kaffe/te og udlevering af konferencemateriale

10.00-10.05: Velkomst v. Helle Mathiasen

10.05-10.20: Velkomst v/ Claus Christensen, undervisningskonsulent, UVM

10.20-10.30: Forskningsprojektets intention, rammer og proces v/Helle Mathiasen, projektleder

10.30-12.00: Præsentation og diskussion af forskningsresultater v. Helle Mathiasen, Janus Aaen, Christian Dalsgaard, Mette Brinch Thomsen og Hans Peter Degn

 • Facebookgrupper, faglig og social brug v/ Janus Aaen og Christian Dalsgaard
 • Tendenser og sammenhænge på tværs af elevgrupper v/Hans-Peter Degn
 • Elevernes råd og præferencer v/Helle Mathiasen
 • Lærernes erfaringer v/ Helle Mathiasen
 • Strategisk forankring og ledelsesopbakning v/ Mette B Thomsen og Helle Mathiasen

12.00-13.00: Frokost i Stakladen

13.00-14.30: Paneldebat om fremtidens læremidler v. Dorte Fristrup, rektor på Århus Statsgymnasium, Professor Helle Mathiasen, Århus Universitet, Bjørn Clausen, FriViden og Søren Peter Sørensen, Systime.

Temaer i debatten bliver:

 • Flipped classroom med introduktion v. Jens Chr. Hylkjær, Uddannelsescenter Holstebro
 • Delingsværktøjer med introduktion v. Dorthe Holm Hansen, Horsens Gymnasium
 • Elev/lærer/forlagsproduceret materiale med introduktion v. Pia Jensen, Egaa Gymnasium

Spørgsmål fra panel og sal Moderator: Claus Gregersen, Herning Gymnasium

14.30-15.00: Kaffe i vandrehallen

15.00-15.30: Skolenetværkets arbejde v. Lise Hansen, Egaa Gymnasium

15.30-15.45: Fra enkeltlærerprojekt til skoleprojekt v. rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium

15.45-16.00 Afrunding v/ Helle Mathiasen