Baggrund og formål

I skoleåret 2012-13 har 20 skoler fået bevilget midler fra MBU til projekter vedrørende pædagogisk anvendelse af IT. Med henblik på etablering af videndeling og samarbejde mellem de 20 skoler ønskes oprette et skolenetværk med følgende formål:

•At tilføre skoleudviklingsprojekterne viden om erfaringer fra lignende projekter

•At sikre løbende erfaringsudveksling og gensidig inspiration mellem de deltagende skoler

•At inddrage skolerne ved tilrettelæggelsen af den forskningsbaserede analyse af projekternes resultater

 

Indhold

Afholdelse af en start- og slutkonference for alle interesserede.

Afholdelse af to arbejdsseminarer for projektets deltagere (1-2 repræsentanter for hvert deltagende projekt)

Etablering og vedligeholdelse af hjemmeside for projektet

Jævnlig kontakt til projektets deltagere, MBU og følgeforskningsgruppen.

 

Ledelse af netværket

Egaa Gymnasium er udpeget som leder af netværket og udføres af vicerektor Lise Hansen lh@egaa-gym.dk og uddannelsesleder Morten Hoeck mh@egaa-gym.dk