Pædagogisk udvalg

Ifølge vores organisationsplan skal vi sikre en løbende drøftelse og ajourføring i alle spørgsmål på skolen vedrørende pædagogiske forhold, herunder pædagogisk udvikling og forsøg, forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af møder i pædagogisk råd. Pædagogisk udvalg varetager pædagogisk råds opgaver mellem møderne. Pædagogisk udvalg består af 1 repræsentant for ledelsen, 3 lærerrepræsentanter valgt af pædagogisk råd, samt to elevrepræsentanter udpeget af elevrådet.

I skoleåret 15/16 har PU som indsatsområde at arbejde med formativ evaluering og studieretningstoning. Skolen deltager i et forsøg under UVM der sætter fokus på at øge elevernes læringsudbytte ved forskellige feedback former. PU arbejder endvidere med at tone de forskellige studieretninger, så de får en klarere profil og identitet. Af andre opgaver kan nævnes arbejdet innovation, globalisering og elevaktiverende arbejdsformer.

I Pædagogisk udvalgs årshjul kan man se de ting PU løbende behandler.