Studievejledningen

Hvad kan du bruge din studievejleder til?

Du kan bruge din studievejleder hvis du gerne vil tale om personlige, faglige eller sociale problemer. Vi skelner ikke mellem ”små” og ”store” problemer, så kom hvis der er noget du gerne vil tale om. Nogle gange hjælper det bare at få en snak med en neutral person om problemerne. Vi har mulighed for at henvise til samtaler med en psykolog og vi kan give dig telefonnumre og hjemmesider med kontakt til andre, som måske kan hjælpe dig i din situation.For at vi kan få mulighed for at høre hvordan det er at komme i gymnasiet, inviterer vi i starten af skoleåret til en introsamtale med alle nye 1.g elever.Vi er også i studievejledningen med til at give dig redskaber til at komme igennem din gymnasietid på en god og fornuftig måde. Det betyder bl.a. at vi vejleder i studieteknik (gode studievaner, notatteknik og læsestrategier). Inden dit endelige valg af studieretning i slutningen af grundforløbet orienterer vi om de forskellige muligheder. Efter grundforløbet orienterer vi om valgfag. For at du kan få en god eksamen arrangerer vi kurser, hvor man kan lære at håndtere eventuel eksamensangst. Vi er også rundt i klasserne og orientere om karaktersystemet, eksamensbeviset, udregning af gennemsnit og reglerne for eksamen.Studievejlederne har naturligvis tavshedspligt.

Send en mail på FC, hvis du vil i kontakt med din studievejleder.

Johanne Winding Nordestgaard (studievejleder)

JW@egaa-gym.dk

Klasser: 1.z, 1.y, 2.x, 3.i, 3.b

Jon Urskov(Studievejleder)

jp@egaa-gym.dk

Klasser: 1.x, 2.b, 3.s, 

Morten Damsgaard Madsen (Studievejleder)

md@egaa-gym.dk

Klasser: 1.s, 1.u, 2.i, 3.c, 3.v

Susanne Kofoed-Moth (Studievejleder)

sd@egaa-gym.dk

Klasser: 1.b, 1.i, 2.u, 2.v, 2.y, 3.t 

Cathrine Illeborg
(Studievejleder)

cg@egaa-gym.dk

Klasser: 1.v, 2.s, 2.t, 2.z, 3.x

Christine Nødskov(læsevejleder)

cn@egaa-gym.dk

Tlf: 89124267

Læsevejledningen er i hjørnet mellem lokale 23 og 24. Kontaktes via mail.

Tina Rydal (Studievejleder)

TR@egaa-gym.dk

Klasser: 1.c, 2.c, 3.z

Joan Ilsø Sørensen (Studievejleder)

JS@egaa-gym.dk

Klasser: 1.t, 3.u, 3.y

 

 Hvis du har et akut behov, kan du ringe til skolens kontor: 89124262