Tjenesterejser

Timedag-penge

Du kan få timedag-penge i forbindelse med tjenesterejser, der varer mere end 24 timer. Tjenesterejseblanket udfyldes, underskrives, anvises af personaleleder og afleveres til Eva Brøndum Henriksen hurtigst muligt efter rejsen.

Rejseudgifter

Du kan få godtgjort kørsel i egen bil i forbindelse med en tjenesterejse.  Hvis du har benyttet egen bil, skriver du antal kilometer til rejsemålet og det antal kilometer, du normalt kører til skolen. Har du kørt med offentlige transportmidler, skriver du beløb og vedlægger billetter. Tjenesterejseblanket udfyldes, underskrives, anvises og afleveres til Eva Brøndum Henriksen hurtigst muligt efter rejsen.

Hotel

Hvis du skal overnatte på hotel i forbindelse med en tjenesterejse, skal du anvende et hotel som staten har indgået aftale med - Se link. Når du bestiller, skal du huske at gøre opmærksom på aftalen.

Du kan vælge selv at betale for opholdet og efterfølgende få udlægget refunderet af skolen. Husk kvittering.

Du kan også bede hotellet fremsende en elektronisk faktura til skolen. Her skal man oplyse skolens EAN-nummer som er: 5798 000 55 72 22.

Udokumenteret nattillæg

Du kan få udbetalt udokumenteret nattillæg, hvis din overnatningsudgift ikke refunderes mod dokumentation. F.eks. hvis du overnatter privat.

Forskud 

Der kan udbetales et forskud, hvis man f.eks. skal betale et depostium. Forskuddet udbetales ved skriftlig anmodning med godkendelse af Ove Fugl. 

Link

Tjenesterejseblanket

Kursusansøgningsblanket