Udviklingsmuligheder

På Egaa Gymnasium gør vi alt, hvad vi kan for at vore elever skal få en god uddannelse. Vi prøver hele tiden at gøre undervisningen god og elevaktiverende og at udvikle et godt studiemiljø, så alle har lyst til at lære og være.

Kristopher Torp får overrakt prisen for at vinde sin kategori i "Unge forskere"

Talentudvikling

Talentudviklingen på Egaa Gymnasium er en individuel ordning, hvor skolen støtter den enkelte elevs udvikling af sit talent.Samtidig vil vi via netværk på det sociale område støtte op om de elever, der har lyst til at arbejde med udvikling af deres særlige talent.

Hvem har et talent?

Det er en individuel vurdering, men som eksempler kan nævnes elever, som:

  • skolen har indstillet til Akademiet for Talentfulde Unge
  • har klaret sig så godt i en konkurrence (fx Science Cup, Samfundsfags Cup, Georg Mohr, Unge Forskere), at de går videre til finalen på landsplan
  • er optaget på MGK
  • er optaget på Filurens talentlinje
  • er optaget i EVE
  • har en Team Danmark godkendelse eller et tilsvarende sportsligt niveau.

Tilbud til talenter

I stil med den ordning, vi har for Team Danmark elever, vil talenter i et rimeligt omfang kunne få fri til deltagelse i særlige talentarrangementer, forestillinger, koncerter, landsfinaler, danmarksmesterskaber, internationale stævner og lign. mod dokumentation for at de er indkaldt til aktiviteten pga. deres talent.

Hvis en elev på grund af dette fravær får problemer med at følge med i enkelte fag, kan eleven tilbydes særlig undervisning i disse fag. Talenter kan desuden få udsættelser med afleveringsopgaver, hvis dette kan begrundes i ovennævnte aktiviteter. Elever kan kun deltage i ovenstående ordninger efter godkendelse af skolens ledelse. De godkendte elever optages på en liste over talenter blandt skolens elever.

Særlige behov

Vi stiller også en lang række støttemuligheder til rådighed for alle elever og til elever med særlige behov. Her kan fx nævnes:

 - Studievejledning

- Matematikvejledning

- Sproglig vejledning, hvor vi tilbyder vi læsevejledning, skrivevejledning og engelsk vejledning.

- Studiegrupper fra uddannelsesstart (4 elever), hvor eleverne kan støtte hinanden under og efter undervisningen.

- Studiecafé kl. 15.15-17, to gange ugentlig. Den er bemandet med to lærere og kompetente 3.g-elever. Her kan elever komme alene eller i studiegrupper og arbejde med skoleopgaver.

- Korte forløb (10-12 timer) på små hold med ekstra undervisning i eks. matematik, tysk eller andet efter behov for elever med” huller” i fagene.

- Læse-/skrivekurser for elever med særlige behov

- Eksamenstræning. Et kursus for eksamensangste elever.

- Psykologisk rådgivning og støtte for elever med alvorlige psykologiske problemer.
 
- Forsøg med en mentorordning. Støtteordning til elever med helt særlige behov. Der afholdes samtaler efter behov i løbet af skoleåret. Mentor er en lærer, som eleven ikke nødvendigvis har.

Financiel støtte

- Financiel støtte til værdigt trængende. "Elevforeningen ved Egaa Gymnasium" er en selvstændig forening, hvor man bl.a. kan søge støtte til at dække udgifter i forbindelse med at gå på Egaa Gymnasium.