Fremmedsprog

Alle elever skal have engelsk og skal derudover vælge et 2. fremmedsprog. Det vælges i forbindelse med ansøgning om optagelse i gymnasiet.  

På Egaa Gymnasium kan du vælge mellem

Fransk begyndersprog

Kinesisk begyndersprog

Spansk begyndersprog

Fransk fortsættersprog

Tysk fortsættersprog

 

Bemærk at begyndersprog kræver, at man tager det på A-niveau, og at det i mange studieretninger kan give et ekstra fag på A-niveau. I visse naturvidenskabelige studieretninger kan man dog nøjes med begyndersprog på B-niveau.

Vælger du Fransk som 2. fremmedsprog kan du komme med i udvekslingsprojekter med elever fra franske skoler. Læs om det spændende igangværende projekt med vores samarbejdsskole i Metz her.