Festudvalget

Om Festudvalget på Egaa Gymnasium:

Festudvalget på Egaa Gymnasium af omkring 30 medlemmer på tværs af årgangene – heraf to formænd og en kasserer. Da der ikke er noget krav til, at eksempelvis alle klasser skal have en repræsentant, er deltagelsen udelukkende baseret på engagement og lyst.

Vi arrangerer årets fester og fredagscafeer og sørger i disse sammenhænge for at komme op med kreative temaer, finde musik, arrangere andet underholdning, sørge for oppyntningen, og stå i bar under festen. Møderne holdes 1-2 gange om måneden efter behov, og udover dette mødes vi inden hver fest for at hjælpes med at pynte op og spise sammen.