Engelsk

Arbejdsgruppens opgaver:

Eksempler på Stilladsering, dogmeopgaver, ledesætninger i faget

Hvilke overfaglige skrivekompetencer kan fagets opgaver bidrage med?

Hvilke nye typer af opgaver er relevante for faget

At skrive for at lære

 At læse at skrive

Hvilke evalueringsformer kan anvendes i faget herunder hvordan man man procesevaluere/vejlede – bruge den omlagte elevtid


Nedenstående er gruppens bidrag i forhold til gruppens opgaver – noget er nået, andet er ikke. Gruppens fokus har været på stilladsering og dogmeopgaver, primært i forhold til konkrete eksamensopgaver på A- og B-niveau (fiktion og non-fiktion). Bidraget kan udbygges ved et møde i engelskfaggruppen, hvor bl.a. ”Den ny skriftlighed” (Systime, 2012) kan give eksempler på nye opgavetyper – den anbefaler vi.


Indhold

Fiction

Førskrivning

Writing an Introduction to an Essay!

 From Introduction to Body (Coherence/cohesion)

 Writing the Body of the text

 How to write the main body of your essay

 Topic sentence

 Writing a Conclusion to an Essay!

 Non-fiction

Writing an introduction to a debating text

Writing the body

Brainstorm

Argumentationsanalyse

Topic sentence

Genreleg

Writing the conclusion to a debating text

Fiction                   

 

Førskrivning

·         Tænke/hurtigskrivning

 

o   Tid på klassen til at finde temaerne i teksten, som de skal skrive om

 

o   Tid på klassen til at analysere teksten

 

§  Genre, character, setting, point of view, message, imagery (efter model fra fx  Contexts eller Texting)

 

Understøtter proceskompetencen

 

Understøtter metodekompetencen

Writing an Introduction to an Essay!

 

Please use the form/table below to help you create the funnel:

The themes in general

4-5 lines

 

 

 

 

 

A sentence that connects the general and the specific

 

 

The specific

2-3 lines

 

 

 

 

Her understøttes den strukturelle kompetence     

 

·         Formidlingsskrivning

 

o   Indledning

 

§  Der vises eksempler på indledninger (ledesætninger og modelsætninger)

 

§  Der skrives en kort ”introduction” (max 8 linjer)  i klassen (modeleksempler - autentiske stile)

 

§  Overgang fra indledning til body (kohesion) (klassen (modeleksempler - autentiske stile)

 

§  Respons i klasse – læreren som coach (Kan herefter afleveres alene som dogmeopgave)

 

o   Body

 

§  TR’s skema fra ”My Son the Fanatic”

 

§  Kohesion, koherens (markører)

 

Her understøttes den strukturelle competence

From Introduction to Body (Coherence/cohesion)

·         Opgaver fra “Den ny skriftlighed” lavet om til engelsk (s. 124: “Få det til at hænge sammen”)

 

·         Diskursmarkører i ”English and Danish” p. 81- 83 +

 

·         Coherence/cohesion: 37-38

Writing the Body of the text

 

How to write the main body of your essay

– the analysis and interpretation of the short story

 

Write down notes in this table/form before you write it down in full sentences below

Parvez – characteristics?

How to substantiate it? 

Quotation or reference?

 

 

 

 

 

 

 

 

In full sentences:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic sentence

A.      Topic sentence (hovedpointe)

 

1.       First argument in support of the topic sentence

 

2.       Second argument in support of the topic sentence

 

3.       Third argument in support of the topic sentence

 

Concluding sentence

 

 

 

 

B.      Topic sentence

 

1.       First argument in support of the topic sentence

 

2.       Second argument in support of the topic sentence

 

3.       Third argument in support of the topic sentence

 

 

Concluding sentence

 

osv.

Writing a Conclusion to an Essay!

Please use the form/table below to help you create the funnel upside down:

The specific short story – sum up on your findings!

Approximately 2-3 lines

 

 

 

 

 

 

Perhaps a sentence that connects the specific and the general

 

 

The themes in general

Approximately  3-4 lines

 

 

 

 

 

Non-fiction

 

Writing an introduction to a debating text

Please use the form/table below to help you create the funnel:

The themes in general

4-5 lines

 

 

 

 

 

A sentence that connects the general and the specific

 

 

The specific

2-3 lines

 

 

 

 

 

 

Indledning

 

·         Der vises eksempler på indledninger (ledesætninger og modelsætninger)

 

·         Der skrives en kort ”introduction” (max 8 linjer)  i klassen (modeleksempler - autentiske stile)

 

·         Overgang fra indledning til body (kohesion) (klassen (modeleksempler - autentiske stile)

 

·         Respons i klasse – læreren som coach (Kan herefter afleveres alene som dogmeopgave)

From introduction to body

Kohesion, koherens (markører)

Writing the body

Brainstorm

·         Lad eleverne brainstorme på opgavens almidelige elementer

 

o   Analysis: Argumentation (Toulmin, Pentagon), modes of appeal, style, language, imagery

 

o   Comment

 

o   Benspænd (A-opgaven)

 

Understøtter analysekompetencen

Argumentationsanalyse

·         A: Giv eleverne et stykke tekst for, samt en model af argumentationsmodellen og bed dem finde alle elementerne (Bilag: Toulmins argumentationsmodel)

 

Understøtter argumentationskompetencen

 

·         B: En omlagt elevtidstime anvendes til at øve “comment on” i B-opgaven ved at vurdere argumentets gyldighed.

 

 

·         S. 50 I “Ny skriftlighed

 

Understøtter argumentationskompetencen

Topic sentence

Copy paste

Genreleg

·         S 98 i “Ny skriftlighed”

Writing the conclusion to a debating text

 

A: Vi laver eksempler på øvelser og opgaver, som kan træne de forskellige kompetencer, som skal bruges ved hhv. ”Litterær essayopgave ” (Fiction) og ”Diskussionsopgave” (Non-fiction) til eksamen. Vi strukturerer efter, opbygningen af de to generelle forskellige opgavetyper.

B: Vi giver eksempler på evaluering som modsvarer opgavetyperne (nås ikke)

C: Vi laver et supplerende idekatalog med opgavetyper, som direkte går ind og understøtter de 6 overfaglige skrivekompetencer.

Struktur for både fiction og non-fiction:
1.                          Indledning og afslutning
2.                          Redegørende, analyserende, konkluderende