03.05.2010

Det er økonomien - tosse !

Morten Østergaard, fra Det Radikale Venstre besøger Egå Gymnasium

I et fyldt auditorium kredsede Morten Østergaard, næstformand for Det Radikale Venstre, med afsæt i et kendt amerikansk citat,
om de nødvendige økonomiske reformer, som efter hans opfattelse skal til for at redde dansk økonomi.
Der var mange fine slides og klare pointer fra Mortens Østergaards side.
Til gengæld supplerede 1.g-samfundsfagseleverne med en masse gode spørgsmål.