16.01.2012

2.y på Aarhus Universitet

2y i Studentervæksthuset på AU i forbindelse med deres SRO

I forbindelse med deres Studieretningsopgave i 2g, har 2y et samarbejde med Studentervæksthuset ved Aarhus Universitet. Medarbejdere fra Center for Entreprenørskab og Innovation har holdt 3 workshops for 2y, hvor de er blevet introduceret til forskellige værktøjer og arbejdsmetoder der skal fremme deres evene til at arbejde innovativt og kreativt og frem for alt blive fortagsomme, altså blive i stand til at føre alle deres gode ideer helt ud i livet.

På de 3 Workshops har 2y arbejdet med at bestemme deres peronlige profiler som udgangspunkt for at sammensætte optimale projektgrupper, de har arbejdet med at identificere det næste bedste skridt i en proces og tage telefonen og kontakte ressourcepersoner og endelig har de fået metoder til at komme fra et interessant problem eller et godt emne til en løsning.

Vedhæftet billeder fra Workshop 3, hvor der genereres gode ideer til løsninger på problemer.