24.05.2011

1.a i Gellerup

1.a har lavet innovationsprojekt om Gellerupparken


I 1a har vi arbejdet med et tværfagligt forløb i dansk, engelsk og samfundsfag om integration, hvilket førte til et spændende innovationsprojekt fordelt på to dage:
Vi var en på besøg en hel dag i Gellerup, hvor vi havde et stramt program med visit til beskæftigelsesprojekter, foreningsprojekter, Bazar Vest, Gellerup Museum, en rundvisning i parken af en lokal og vi sluttede dagen af i sportshallen Globus1.
En lang men meget indflydelsesrig dag, hvor vi fik dannet os et helt andet indtryk af området - og hurtigt fik ryddet en masse fordomme af vejen!
Med alt dette stof til eftertanke, blev vi dagen efter på gymnasiet fra 8.15-21.00 hvor hele dagen var afsat til en ”Innovations-camp”.
Vi blev introduceret til KIE-modellen, hvor vores arbejde indledende blev delt i disse faser: den kreative, den innovative og den entreprenante.
Resten af dagen arbejdede vi i grupper med de emner vi hver især fik uddelt, men der var dog også tid til lidt hygge og kage i vores arbejdsproces.
Efter vores fælles aftensmad fremlagde vi vores innovative idéer til bedre integration i Gellerup, indenfor henholdsvis beskæftigelsesområdet, boligområdet og fritidsområdet.

Disse to dage har været meget lange, men rigtig spændende og læringsrige.

Ghofran Karnib, som vi mødte i Gellerup har skrevet denne artikel om vores besøg.

Se det fulde program for vores ekskursion her

Se mere om projekterne på Innovationshjemmesiden her