Progressionsplan for det skriftlige arbejde august 2011 gældende for alle årgange

 

 

rbejdsgruppens anbefalinger er opsummeret i skemaet herunder. For hvert semester er angivet både obligatoriske opgaver som fx SRO og nye forslag til opgaver og tiltag. For hver opgave eller aktivitet er angivet hvilke kompetencer og delkompetencer der trænes.

 

 

 

Semester

Forslag til konkrete tiltag/opgaver

Kompetence

1. semester

Obligatorisk forløb i dansk om skriftlighed

 

 

 

NV eller naturvid.fag: ”Den ideele rapport”/modeltekst

 

 

 

NV-artikel (den informerende tekst)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

 

 

Proceskompetence

·         Viden om og kendskab til skriveprocessens enkelte faser

·         Tilegnelse af basale skrivefærdigheder og praktiske skriveteknikker

 

Genrekompetence

·         Bevidsthed om genrenormer og – forventninger

·         Bevidsthed om sprog og stil inden for genren

·         Bevidsthed om fremstillingsformer inden for genren

 

 

Proceskompetence

·         Arbejde med skriveprocessens enkelte faser

·         Indøvning af basale skrivefærdigheder og praktiske skriveteknikker

Grammatisk kompetence

·          At kunne formulere sig grammatisk korrekt og med bevidsthed om syntaks og sætningsvariation

Strukturel kompetence

·         Evne til at kunne fastholde ”den røde tråd” i en opgave og skabe sammenhæng mellem indledning og konklusion

·         Overgang mellem de forskellige afsnit i en opgave

·         Evne til at inddrage illustrationer, figurer og citater

Genrekompetence

·         Bevidsthed om genrenormer og – forventninger

·         Bevidsthed om sprog og stil inden for genren

·         Bevidsthed om fremstillingsformer inden for genren

 

 

Grammatisk kompetence

·         At kunne formulere sig grammatisk korrekt og med bevidsthed om syntaks og sætningsvariation

 

2. semester

Maj/ juni: Tværfagligt skriveprojekt  NYT

 

 

 

 

 

AT-projektrapport

 

 

Proceskompetence

·         Arbejde med skriveprocessens enkelte faser

·         Indøvning af basale skrivefærdigheder og praktiske skriveteknikker

Strukturel kompetence

·         Evne til at integrere forskellige fag i en opgave

 

 

Metodisk kompetence

·         Kende fagenes identitet og metoder

·         Kende særegen argumentation inden for forskellige fag

Strukturel kompetence

·         Evne til at integrere forskellige fag i en opgave

Genrekompetence

·         Bevidsthed om genrenormer og – forventninger

·         Bevidsthed om sprog og stil inden for genren

·         Bevidsthed om fremstillingsformer: redegørelse, analyse, diskussion

 

3. semester

Stilladsering: Dogmeskrivning op til dansk/historie-opgaven  NYT

 

 

 

 

 

 

Argumentationsforløb NYT

(forslag til fag: Dansk, matematik eller i klasser, der ikke har matematik længere, naturvidenskabeligt fag/samfundsfag)

 

 

Da-Hi-opgave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  NYT

(forslag til fag: Engelsk og et studieretningsfag)

 

 

Strukturel kompetence

·         Evne til at kunne fastholde ”den røde tråd” i en opgave og sammenhæng mellem indledning og konklusion

·         Overgang mellem de forskellige afsnit i en opgave

·         Opgaveteknik

-          Citatteknik

-          Henvisninger

-          Litteraturliste

 

 

Argumentationskompetence

·         Viden om og anvendelse af klassisk og praktisk argumentation

 

 

 

 

Genrekompetence

·         Bevidsthed om fremstillingsformer: redegørelse, analyse, diskussion

Strukturel kompetence

·         Evne til at kunne fastholde ”den røde tråd” i en opgave og sammenhæng mellem indledning og konklusion

·         Overgang mellem de forskellige afsnit i en opgave

·         Opgaveteknik

-          Citatteknik

-          Henvisninger

-          Litteraturliste

 

 

Genrekompetence

·         Bevidsthed om genrenormer og – forventninger

·         Bevidsthed om sprog og stil inden for genren

 

4. semester

Januar: Meta-refleksionsopgaveErfaringsopsamling på dansk/historieopgaven (som medbringes til SRO-vejledning)NYT

 

 

 

 

 

 

 

SRO

Inkl. SRO-procesevaluering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvidenskabelig artikel med dansk evt. 5. semester NYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT-årsprøve synopsis

 

 

 

 

Strukturel kompetence

·         Evne til at kunne fastholde ”den røde tråd” i en opgave og sammenhæng mellem indledning og konklusion

·         Overgang mellem de forskellige afsnit i en opgave

·         Opgaveteknik

-          Citatteknik

-          Henvisninger

-          Litteraturliste

Genrekompetence

·         Bevidsthed om genrenormer og – forventninger

·         Bevidsthed om sprog og stil inden for genren

 

 

Proceskompetence

·         Arbejde med skriveprocessens enkelte faser

·         Indøvning af basale skrivefærdigheder og praktiske skriveteknikker

Strukturel kompetence

·         Evne til at kunne fastholde ”den røde tråd” i en opgave og sammenhæng mellem indledning og konklusion

·         Overgang mellem de forskellige afsnit i en opgave

·         Opgaveteknik

-          Citatteknik

-          Henvisninger

-          Litteraturliste

·         Evne til at integrere forskellige fag i en opgave

Genrekompetence

·         Bevidsthed om genrenormer og – forventninger

·         Bevidsthed om sprog og stil inden for genren

·         Bevidsthed om fremstillingsformer: redegørelse, analyse, diskussion

Grammatisk kompetence

·         At kunne formulere sig grammatisk korrekt og med bevidsthed om syntaks og sætningsvariation

 

Strukturel kompetence

·         Evne til at kunne fastholde ”den røde tråd” i en opgave og sammenhæng mellem indledning og konklusion

·         Overgang mellem de forskellige afsnit i en opgave

·         Evne til at inddrage illustrationer, figurer og citater

Genrekompetence

·         Bevidsthed om genrenormer og – forventninger

·         Bevidsthed om sprog og stil inden for genren

Grammatisk kompetence

·         At kunne formulere sig grammatisk korrekt og med bevidsthed om syntaks og sætningsvariation

·         At kunne mestre tegnsætning

 

Genrekompetence

·         Bevidsthed om genrenormer og –  forventninger

·         Bevidsthed om sprog og stil inden for genren

·         Bevidsthed om fremstillingsformer: redegørelse, analyse, diskussion

Metodisk kompetence

·         Kende fagenes identitet og metoder

·         Kende særegen argumentation inden for forskellige fag

 

5. semester

Meta-refleksionsopgave

Erfaringsopsamling på SRO (som medbringes til første SRP-vejledning)

NYT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriveblokeringskursus

(foreløbig tilbud i studiecaféen)

 

 

 

 

 

SRP

 

 

Proceskompetence

·         Arbejde med skriveprocessens enkelte faser

·         Indøvning af basale skrivefærdigheder og praktiske skriveteknikker

Strukturel kompetence

·         Evne til at kunne fastholde ”den røde tråd” i en opgave og sammenhæng mellem indledning og konklusion

·         Overgang mellem de forskellige afsnit i en opgave

·         Opgaveteknik

-          Citatteknik

-          Henvisninger

-          Litteraturliste

Genrekompetence

·         Bevidsthed om genrenormer og – forventninger

·         Bevidsthed om sprog og stil inden for genren

 

 

 

Proceskompetence

·         Arbejde med skriveprocessens enkelte faser

·         Indøvning af basale skrivefærdigheder og praktiske skriveteknikker

 

 

Proceskompetence

·         Arbejde med skriveprocessens enkelte faser

·         Indøvning af basale skrivefærdigheder og praktiske skriveteknikker

Strukturel kompetence

·         Evne til at kunne fastholde ”den røde tråd” i en opgave og sammenhæng mellem indledning og konklusion

·         Overgang mellem de forskellige afsnit i en opgave

·         Opgaveteknik

-          Citatteknik

-          Henvisninger

-          Litteraturliste

·         Evne til at integrere forskellige fag i en opgave

Genrekompetence

·         Bevidsthed om genrenormer og – forventninger

·         Bevidsthed om sprog og stil inden for genren

·         Bevidsthed om fremstillingsformer: redegørelse, analyse, diskussion

Grammatisk kompetence

·         At kunne formulere sig grammatisk korrekt og med bevidsthed om syntaks og sætningsvariation

·         At kunne mestre tegnsætning

 

6. semester

AT-synopsis

Genrekompetence

·         Bevidsthed om genrenormer og – forventninger

·         Bevidsthed om sprog og stil inden for genren

·         Bevidsthed om fremstillingsformer: redegørelse, analyse, diskussion

Metodisk kompetence

·         Kende fagenes identitet og metoder

·         Kende særegen argumentation inden for forskellige fag