World Heritage Education Project (WHE)

WHE er et FN-støttet skoleprojekt, der skal skabe international opmærksomhed og dialog omkring verdens materielle og immaterielle kulturarv. Udgangspunktet er UNESCOs mere end 754 World Heritage Sites, der er del af UNESCOs verdensarvskonvention og dækker både naturområder og kulturfænomener herunder traditioner og værdier: Fra Jellingestenen og Grundtvig i Danmark til nabatæernes Petra og arabisk kultur og tradition.

Egaa Gymnasium blev i 2010 en del af det danske netværk af WHE-skoler, hvor der er fokus på dialog med Mellemøsten. Ideen er at skabe internationale kontakter mellem skoler i Danmark og i den arabiske verden, så lærere og elever kan udveksle viden og ideer – og lade sig gensidigt inspirere. Ega Gymnasium har pt. kontakt til en skole i Jordan og i Libanon, som vi havde den store glæde at besøge i efteråret 2010. Lige nu er vi i opstartsfasen med et fælles skoleprojekt sammen med en klasse fra Institution Moderne du Liban fra Beirut, Libanon. Tanken er at elever og lærere i Danmark og Libanon kan få gensidig glæde af samarbejdet og på sigt endda besøge hinanden.

 

 

 

Formål:

Projektet har til formål at styrke de deltagende skolers internationale netværk og samarbejde om udvikling af nye undervisningsmaterialer og (tvær)faglige forløb der sætter viden om vores alles fælles verdensarv og positiv værdsættelse af verdens naturlige og kulturelle diversitet på elevers og læreres dagsorden.

Med sin store bredde henvender projektet sig til en række fag, og med de konkrete sites som udgangspunkt kan arbejdes med historiske, sociale, religiøse, kulturelle, håndværksmæssige og økonomiske dimensioner af verdensarvsstederne, i fortid og nutid.

UNESCO skolenetværk i Danmark blev i år 2000 organiseret på initiativ af undervisningsministeriet og den danske UNESCO national-kommission. Beslutning om netværkets udvikling, anvendelse af ressourcer og igangsætning af nye projekter træffes af ASP-styregruppen, der består af 2 repræsentanter udpeget af UNESCO national-kommissionen og 2 repræsentanter udpeget af undervisningsministeriet.


http://www.unesco-asp.dk/om-whe