TST på Egaa Gymnasium

På Egå Gymnasium arbejder flere klasser med TST temaet som en del af historieundervisningen, men vi har også  sat fokus på TST på vores Internationale Dag, hvor 100 elever valgte sig ind på en TST workshop. Her lavede de ud fra originale kilder små tegnefilm om plantageejernes syn på de sorte slaver og oplevede at blive ’pakket tæt sammen’ på et slaveskib. I maj 2011 har vi har haft besøg af Roland Roebuck, som har rødder på US Virgin Islands – det tidligere Dansk-Vestindien. Sammen med vores elever diskuterede han kolonitiden og de historiske bånd, som på godt og ondt forbinder os danskere med øernes befolkning.
TST er et netværk af både grundskoler og gymnasier  fra både Europa, Afrika,  Nord- og Sydamerika samt Caribien. Arbejdet går ud på at udbrede kendskabet til den transatlantiske  slavehandel som i årene 1550 – 1850 betød at 12-15 millioner afrikanere blev bragt fra Afrika til ’den nye verden’ for at arbejde som slaver. 
For danskere virker trekantshandlen umiddelbart lidt fjern, men et af netværkets formål er også at skabe bevidsthed om den del af den danske historie, som omhandler  slaverne på de tidligere Dansk-Vestindiske øer  og de 100.000 afrikanere, som kom til Vestindien på danske slaveskibe. 
Netværket udvikler undervisningsmaterialer og undervisningsmetoder som både belyser slavehandlens årsager og dens menneskelige konsekvenser dengang og nu. For eksempel har elever fra netværket udviklet et interaktivt spil Slavespillet.dk som lader dig være i støvlerne på en kaptajn på et slaveskib – med alt hvad det fordrer af viden om trekantshandlen. Andre har lavet et orienteringsløb i slavehandlens København slavehandlenskbh.dk/mobil/ hvor du via din mobil bliver guidet rundt til de spor som slavehandlen har afsat i vores hovedstad. Netværket har kontaktskoler på alle trekantshandlens  kontinenter og disse kontakter bliver udnyttet til studieture og projekter via internettet.


Læs mere om TST-netværkets aktiviteter på http://www.unesco-asp.dk/tst-generelt oghttp://www.unesco-asp.dk/tst