INDIVIDUEL UDVEKSLING

Her kan du læse mere om, hvordan du kommer på individuel udveksling eller selv bliver vært for en udvekslingselev.

Har du lyst til at komme på individuel udveksling i udlandet?

Vi har flere partnerskoler i udlandet, som vi udveksler med. Et udvekslingsophold er en fantastisk oplevelse og giver dig mange personlige, sproglige og internationale kompetencer. Du lærer at begå dig internationalt og får samtidig et andet blik på din egen kultur.

Vi har på nuværende tidspunkt partnerskoler følgende steder:

 
Udvekslingen foregår i 2.g. på et tidspunkt, der rammer udenom større opgaver og eksamener, normalt fra september til og med efterårsferien eller fra januar til og med vinterferien. Kontaktlæreren til udvekslingen vil hjælpe dig med at finde det bedste tidspunkt.

Kunne du tænke dig et ophold på 3-6 uger på én af vores partnerskoler, skal du inden 1. maj skrive en motiveret ansøgning til uddannelsesleder Lone Pløger Thoft. Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Hvilken partnerskole vil du besøge? Har du begrænsning på, hvor lang tid, du ønsker at være væk?
 • Hvordan vil du karakterisere dig selv (styrker, svagheder, personlige interesser, fritidsbeskæftigelser, sprogkundskaber, o.s.v.)? Hvorfor vil du gerne læse i udlandet?
 • Hvordan tænker du, at du kan klare en større grad af selvstændighed (herunder fagligt selvstudium) under opholdet i udlandet?

Du skal have gjort dig følgende overvejelser, inden du ansøger:

 • Du er selv ansvarlig for at læse det pensum op, som er gennemgået i alle fagene under udvekslingen, med mindre andet er aftalt med faglæreren inden afrejse. Der er mulighed for at få overført merit for nogle forløb, som bliver læst i udlandet, så længe det formelle er på plads inden afrejsen.
 • Du forventes at deltage i undervisningen på vores partnerskole på lige fod med de lokale elever (så godt du kan).
 • Du skal selv kunne planlægge selve rejsen og finansiere både rejsen og udgifterne forbundet med opholdet i udlandet. Du kommer til at bo gratis hos en værtsfamilie i landet, men du skal selv betale alle udgifter forbundet med lokaltransport, rejseforsikring, nogle måltider, lommepenge, m.v.
 • Det er en forudsætning, at du selv modtager en udvekslingselev i dit eget hjem også. Denne udveksling kan enten være før eller efter din egen udveksling. 

Husk at ansøge om en individuel elevudveksling i god tid (deadline er 1. maj). Efter at skolen har modtaget og evalueret din ansøgning, får du en skriftlig godkendelse eller afslag på din ansøgning. Når du er godkendt, bliver du inviteret til et informationsmøde sammen med dine forældre. Her får du mere information om at være udvekslingselev og har mulighed for at tale med tidligere udvekslingselever. Du vil også efter godkendelsen blive kontaktet af Egaa Gymnasiums kontaktlærer for partnerskolen, så I sammen kan aftale det videre forløb. Vent derfor med at bestille din rejse, til du har hørt nærmere fra kontaktlæreren og været til informationsmødet. 

Har du lyst til at være vært for en udvekslingselev?

At have en udvekslingselev boende i 1-4 uger giver dig mange spændende oplevelser og kompetencer:

 • Du bliver bedre til at kommunikere på engelsk, fransk, kinesisk, spansk el. tysk.
 • Du får en større indsigt i en fremmed kultur.
 • Du kommer til at se på din egen kultur med nye øjne.
 • Du får tæt kontakt med - og måske et varigt venskab - med din udvekslingsgæst og måske også andre elever på Egaa Gym., som er værter.

Vores udvekslingsophold ved vores partnerskoler er afhængige af, at elever på Egaa Gymnasium også kan tage imod gæster fra udlandet. Derfor er vi som skole meget glade for, hvis du har mulighed for at være vært for en elev fra en af vore partnerskoler.

Du kan være vært i kortere eller længere perioder. Eleven fra udlandet deltager efter bedste evne i undervisningen på Egå Gymnasium på lige fod med dig.

Som værtsfamilie giver du kost og logi til den udenlandske elev, som selv må betale udgifter forbundet med lokaltransport, fritidsaktiviteter o. lign. Vi forventer, at den vores gæstelev er selvstændig og i stand til at udfylde sin fritid. Er den udenlandske elev på et længere studiebesøg, kan eleven evt. bo en periode hos en værtsfamilie og en periode hos en anden.

Til hver af vore partnerskoler er en lærer tilknyttet som kontaktperson. Det betyder at såvel du som din familie altid kan kontakte denne lærer, hvis I har spørgsmål, eller der opstår problemer i løbet af opholdet.

Når vi har udenlandske elever på udveksling, vil vi opfordre elever og lærere i de klasser, hvor eleven/eleverne deltager til at være åbne og inddrage eleverne så meget som muligt i undervis- ningen og diverse andre aktiviteter. Klassens / klassernes elever opfordres til at invitere den / de udenlandske elev (-er) med til deres fritidsaktiviteter.

Dette giver hele din klasse mulighed for at få en større indsigt i en anden kultur og blive mere bevidst om deres egen kultur. Kompetencer som er meget vigtige i vores globaliserede samfund. Desuden giver det erfaring på livet, såkaldt almendannelse, at møde mennesker, der tænker anderledes end én selv og som kan udfordre den måde, man tænker på. Måske er mødet med en udvekslingselev starten på dit liv som global verdensborger.

Har du lyst til at have en elev fra en af vores partnerskoler i udlandet boende, så skriv til uddannelsesleder Lone Pløger Thoft:

 • hvilket land der specielt har din interesse 
 • hvor længe du og din familie ønsker at være værtsfamilie.