Internationalt samarbejde

I Egaa Gymnasiums profil er det internationale arbejde højt prioriteret. Alle klasser kommer i 2g på en studietur, som indledes af et fagligt projekt med relation til rejselandet. Vi vil gerne styrke det virtuelle samarbejde med udenlandske kontaktskoler. 

Skolen har kontakt til en række gymnasier i udlandet, som vi besøger dels på studieture, dels på individuelle elevudvekslinger. Vi får også besøg af elever fra vores udenlandske partnerskoler. De bliver privat indkvarteret og deltager efter bedste evne i undervisningen på Egaa Gymnasium.

Egaa Gymnasium er medlem af UNESCO-netværket ASP. Her deltager vi i alle netværkets undergrupper, f.eks Transatlantic Slave TradeBaltic Sea Project og World Heritage.

De seneste tiltag på det internationale område er samarbejde med Kina. Vi tilbyder nu kinesisk begyndersprog og valgfaget Kinesisk Områdestudium.

Vi har erkendt, at den globale verden stiller større krav til vores engelskkundskaber. Derfor har vi en studieretning, hvor flere fag undervises på engelsk, I-Class.