Litteratur

Bøger på lærerværelset

Rapport om pædagogiske metoder indenfor iværksætteri i praksis


Irmelin Funch Jensen & Ebbe Kroman-Andersen: KIE-modellen, Erhvervsskolernes Forlag, 2009.

KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til innovativ læring.

Modellen er bygget op om tre læringsrum: det kreative, det innovative og det entreprenante, med hver sine klare regler og formål. Ved at opdele processen i tre adskilte rum får man styr på rammerne for den innovative læring i klassen eller organisationen. 


Kirsten Frandsen & Birte Ravn Østergaard: Heureka – en teori- og værktøjsbog om innovation, Erhversskolernes forlag, 2007.

Denne bog er skrevet til undervisning på de gymnasiale uddannelser hhx, htx og stx samt til uddannelsesforløb på kortere videregående uddannelser og kurser, hvori der indgår innovation.

Bogen er bygget op omkring et længerevarende undervisningsforløb, hvor gymnasieelever eller studerende arbejder med egne forretningsidéer. Det procesorienterede forløb fra idéskabelse til udarbejdelse af forretningsplan og etablering af en virksomhed understøttes af teori og opgaver, således at undervisningen kan tilrettelægges som en vekslen mellem arbejde med teori og selvstændigt projektarbejde.

Til brug især for kortere forløb om idéskabelse og projektplanlægning er kapitlerne 1, 2 og 4 udgivet som et selvstændigt hæfte, kaldet Heureka - Light!


Nina Knudsbo & Klaus Marthinus: Innovation C, Systime, 2007.

Innovation C er en lærebog om innovative processer i virksomheder og i samfundet. Bogen indeholder metoder til udvikling af nye idéer til produkter og processer, samt en systematisk præsentation af fagets modeller. Fagtemaerne bliver illustreret med flere cases og eksempler.

Bogen kan anvendes som grundbog i faget Innovation C på de gymnasiale uddannelser STX, HHX og HTX. Desuden er bogen anvendlig på videregående uddannelser.


Søren Lybecker: Innovatismer. Håndbog for innovationsagenter og forandringsledere, Forlaget Samfundslitteratur, 2007.

Bogen er en opskriftssamling på innovationer, som kommer hele vejen rundt om præstationer, pædagogik og erkendelse. Det er en fortælling om vækst, kreativitet, iværksætteri, forandringsparathed og begejstring, og læseren bliver undervejs introduceret til blandt andet nedbrydende teknologier, sociale epidemier og optimaloplevelsens psykologi.  


Tania Ellis: De nye pionerer. Social innovation og entreprenørskab, Jyllands-Postens Forlag, 2006.

Bogen sætter fokus på social innovation og det oversete vækstfænomen socialt entreprenørskab. Den er samtidig et bidrag til den igangværende debat om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. 


Pdf-download

Mandagmorgen: Velfærdens iværksættere - en dansk strategi for socialt iværksætteri. For download af pdf - klik her.

Mandag Morgen har udarbejdet ”Velfærdens iværksættere - en dansk strategi for socialt iværksætteri”.

Strategien er udarbejdet på baggrund af projektet Velfærdens iværksættere, hvor 70 repræsentanter for områdets vigtigste interessenter: Sociale iværksættere, virksomheder, organisationer, fonde, uddannelser, kommuner, regioner og statslige myndigheder, har analyseret og diskuteret perspektiverne for socialt iværksætteri og en strategisk indsats på området i Danmark.


Global Entrepreneurship Monitor (GEM): Global 2009 Report.

GEM udgiver årligt en global statusrapport om graden af entreprenørskab i verdens lande. 2009-udgaven kan downloades her


Instituttet for fremtidsforskning: Creative Man.

Instituttet for fremtidsforskning giver her sit bud på fremtidens samfund. Oprindeligt udgivet på Gyldendal i 2004, men hurtigt udsolgt fra forlag og derfor nu gjort tilgængelig online. Klik her for at åbne online versionen af bogen. 


Øresund Entrepreneurship Academy: Praksiselementet i iværksætteri- og innovationsundervisningen.

En antologi, som både indeholder metodeovervejelser og gennemførte uddannelsesforløb fra de videregående uddannelser. Kan downloades her