Faglighed i anvendelse

Elever fra Egaa Gymnasium vejleder Restaurant Egå Marina i fordelene ved LED lys.

Video

2. v har arbejdet med LED lys i fysik og matematik, hvor fokus har været den fysikfaglige forståelse af, hvordan LED lys virker samt matematiske beregninger af, hvor rentabelt det er at gå fra andre belysninger til LED.
Den viden som eleverne har opnået har de så anvendt til at udarbejde et tilbud til Restaurant Egå Marina, se tilbud. (PDF-fil: Tilbud til Restaurant Egå Gymnasium). 
Ideen med projektet er, at træne eleverne i, at sætte fagligheden i spil til fordel for nogle samarbejdspartnere uden for eller inden for skolen. På den måde opnås der flere fordele, dels motiveres eleverne af, at deres arbejde rent faktisk bliver brugt, og dels bidrager Egaa Gymnasium til det omgivende samfund. Den måde at arbejde på er en del af en overordnet strategi for Egå Gymnasium, med den noget fortærskede betegnelse innovation. For os betyder det, at elevernes faglighed skal sættes i spil så den giver en værdi for andre uden for klassen.
Projektet ligger i forlængelse af et samarbejde med Lokalenergi i Viby, hvor klassen har indspillet en række videoer, der har til formål at forklare fordelene ved LED lys.

Se de spændende videoer:
Lær LED at kende 

Elregning før og efter LED

LED projekt på Cafe Baresso

Talk-show om LED

 LED i butikken Mikkel i Hornslet