Konkurrencer

Danish Challenge Award

er for alle i alderen 16-22 som drømmer om at starte egen virksomhed. Arrangementet varer en weekend, hvor deltagere har mulighed for at konkurrere i virksomhedssimuleringsspil, høre foredrag, arbejde med erhvervscases og vinde præmier.

Deltagelse og indkvartering er gratis.

Danish Challenge Award 2010 afholdes 12.-14. marts 2010 på Vejle Vandrehjem.

Læs mere om Danish Challenge Award på selvstændighedsfondens hjemmeside:http://www.selvstaendighedsfonden.dk/index.php?id=17

Tilmelding foregår her: www.selvstaendighedsfonden.dk/index.php


European Business Game

EBG er en international konkurrence i iværksætteri for gymnasieelever, der har erhversøkonomi som valgfag. Man konkurrerer om, hvem der kan præsentere det bedste forretningskoncept for en fiktiv ny virksomhed. I praksis foregår dette arbejde i klassen, idet man med læreren som coach etablerer fiktive virksomheder, som man udarbejder forretningsplan for. Herunder skal man også på besøg i en bank, hvor man får vurderet sit projekt. Bankens godkendelse af projektet er en forudsætning for, at man kommer til en af de regionale semifinaler, hvor man dyster med andre gymnasier. Vinderne herfra går videre til den nationale finale i København, og vinderen herfra går endelig videre til den internationale finale, der går på skift mellem de deltagende lande i Europa. Hovedsponsor for konkurrencen er Finansrådet. Erfaringerne viser, at flere af de unge, der har deltaget i konkurrencen, er mere motiverede end andre gymnasieelever i at søge en fremtidig karriere i erhvervslivet.

Science Cup Denmark

Science Cup Denmark er en opfinderkonkurrence i biologi, kemi, fysik og naturgeografi for gymnasieelever i 2. g i stx og htx. 

Det gælder om at udvikle innovative løsninger på problemer inden for de fire fag. Deltagerne arbejder i projektgrupper på 3 – 5 elever med et teknisk- naturvidenskabeligt emne, som de selv vælger.

Præmien for den vindende elevgruppe samt deres lærer er en studietur til Californien med besøg på bl.a. virksomheder og universiteter i San Francisco-området.

Alle elever på Egå Gymnasium med minimum et naturvidenskabeligt fag i studieretningen kan i 2. g vælge deltagelse i Science Cup Denmark som deres Studieretningsopgave.

Læs mere om Science Cup Denmark her: http://www.sciencecupdenmark.dk/default.asp

Og læs mere om Egå Gymnasiums meritter i Science Cup Denmark konkurrencen her.

 

Samfunds Cup

Samfunds Cup er et pilotprojekt som træder i stedet for SRO og involverer fagene samfundsfag og historie. Det er planen, at Samfunds Cup senere skal udvikles til en regional og national konkurrence.

Man besvarer projektet ved at komme med løsninger på et samfundsproblem, som man finder relevant. Det kunne f.eks. være:

  • Hvordan fremmes en udvikling, der er miljøvenlig?
  • Hvordan sikrer vi, at alle mennesker om to generationer kan klare sig bedre i den globale konkurrence end i dag?
  • Hvordan forhindrer vi ghettodannelse? (hvide og sorte ghettoer)
  • Hvordan løser vi de problemer, som vores trafikale struktur giver i form af kødannelse og andet?

Opgavebesvarelsen skal have samme omfang som en normal SRO. RG & TS kan kontaktes for yderligere informatio


Petro Challenge

Unge Forskere

I denne konkurrence kan teoretiske projekter, spændende forsøg og opdagelser, nye opfindelser eller en kombination bruges - det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser.

Man kan arbejde enkeltvis eller gruppevis.

Der bliver inviteret ca. 12 projekter til finalen. Alle finaleprojekter bliver screenet for evt. patenterbare ideer og opfindelser. Herudover belønnes ca. 10 projekter med en pengepræmie på 1000 kr.

Læs mere om Unge Forskere her: http://www.ungeforskere.nu/

Og læs mere om Egå Gymnasiums meritter i Unge Forskere konkurrencen her