Innovation

Velkommen til Innovationshjemmesiden. Her kan du finde inspiration til hvordan Kreativitet, Innovation, Entreprenørskab eller hvad det måtte blive kaldt i fremtiden, kan inddrages i din daglige undervisning. Det vigtige er ikke hvad vi kalder det, det vigtige er målet. Af Gymnasiebekendgørelsen Kapitel 1, Stk. 4 fremgår det:

"Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans."

Sidens struktur

Hjemmesiden er opbygget af 5 forskellige kategorier. Klik herunder for at gå videre til den kategori hvor du ønsker at søge mere information: