Studiecafé på Egaa Gymnasium

Studiecaféen er et tilbud til alle gymnasiets elever om at blive på skolen efter skoletiden for at lave lektier og skriftlige afleveringer med mulighed for lærerhjælp

Man kan komme og få hjælp til individuelt eller man kan sidde og lave gruppeprojekter i caféen

Der er altid mindst en lærervagt tilstede, der yder råd og vejledning efter behov. 
Specielt til hjælp i matematik vil der være 3.g'er tilstede

Vi tilstræber at der hver uge er forskellige lærervagter med specialer inden for forskellige fag. Du kan se, hvilken lærer der har dagens vagt i Lectio

Der vil være te, kaffe og kage til de deltagende