Tysk på Egaa Gymnasium

Tysk er det største sprog i EU

 

På Egaa Gymnasium er det muligt at vælge tysk som fortsættersprog på A- eller B-niveau.

 

Tysk fortsættersprog på A-niveau varer alle tre gymnasieår. På dette niveau ligger fokus på kunne forstå og tale tysk ubesværet. Tysk indgår i studieretningen tysk – engelsk – samfundsfag. Man udbygger sit kendskab til væsentlige forhold i tysksprogede lande, f. eks. litteratur, film, samfundsforhold. Undervisningen er bygget op omkring 8-10 emner som Modernes Leben, Goethe, Ferienkultur. Man vil i arbejdet med emnerne skulle arbejde med nyere og ældre litteratur, film, billeder og lyd i kombination med forskellige arbejdsformer og øvelser, der er med til at udvikle mundtligt og skriftligt tysk. I tysk er der mange muligheder for samarbejde med andre sprog, musik, drama, historie og samfundsfag.

Der er på dette niveau både en skriftlig eksamen, der varer 5 timer, og en mundtlig eksamen med 24 timers forberedelsestid. Man skal her på tysk kunne præsentere og diskutere en ukendt tekst, der knytter sig til et af de gennemgåede emner. Desuden skal man på dansk referere en tekst på 1 side efter en forberedelsestid på en halv time.

 

 

 

Tysk fortsættersprog på B-niveau ligger i de to første gymnasieår.

På dette niveau ligger fokus på at kunne forstå og tale tysk. Desuden arbejdes der med væsentlige forhold i tysksprogede land, f. eks. litteratur, film, samfundsforhold.  Undervisningen er bygget op omkring 6-8 emner som Märchen, Terrorismus og Das moderne Leben . Man vil i arbejdet med emnerne skulle arbejde med nyere litteratur, film, billeder og lyd i kombination med forskellige arbejdsformer og øvelser, der er med til at udvikle mundtligt og skriftligt tysk.

Eksamen på dette niveau er mundtlig. Man skal til eksamen på tysk kunne præsentere og diskutere en ukendt tekst, der knytter sig til et af de gennemgåede emner,  efter 24 timers forberedelsestid. Der lægges mere vægt på, at man taler flydende og forståeligt tysk, end at alt er grammatisk korrekt. Desuden skal man på dansk referere en tekst på 1 side efter en forberedelsestid på en halv time.